loader
Συνιστάται

Κύριος

Φίμπα

Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι

Η διαφορά μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όγκων, κυρίως λόγω της επίδρασής τους στο σώμα. Επίσης, ένας καλοήθης όγκος είναι διαφορετικός από τις κακοήθεις μεθόδους θεραπείας.

Πώς είναι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι

Κάθε κύτταρο κατά την περίοδο της ύπαρξής του περνάει από διάφορα στάδια από τη γέννηση έως τη διαίρεση ή το θάνατο. Αυτά τα βήματα ονομάζονται φάσεις κυτταρικού κύκλου. Υπάρχουν τέσσερις κύριες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, καθεμία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από ορισμένες αλλαγές στο κύτταρο. Οι πρώτες τρεις φάσεις ενώνονται με το όνομα "interphase". Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, το κύτταρο προετοιμάζεται για διαίρεση και προχωρά στην τελευταία φάση - μίτωση. Στην τελευταία φάση, η κυψέλη χωρίζεται σε δύο.

Η πρώτη φάση ονομάζεται G1 (προ-συνθετική περίοδος). Σε αυτό το στάδιο, το κύτταρο έχει ένα διπλό σύνολο χρωμοσωμάτων και μόλις ξεκινά την προπαρασκευαστική διαδικασία αντιγραφής. Στη φάση G1 το κύτταρο μεγαλώνει και μεγαλώνει σε μέγεθος με τη βοήθεια κυτταρικών πρωτεϊνών. Για την προετοιμασία της σύνθεσης DNA και της μίτωσης, το κύτταρο αρχίζει να συνθέτει το mRNA. Αφού το κύτταρο φθάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος και συγκεντρώσει τις απαραίτητες πρωτεΐνες, μεταβαίνει στην επόμενη φάση.

Η δεύτερη φάση ονομάζεται S (η περίοδος σύνθεσης DNA). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λαμβάνει χώρα αντιγραφή του DNA: η σύνθεση του μορίου κόρης του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος από το γονικό μόριο ϋΝΑ. Στη διαδικασία διαίρεσης του μητρικού κυττάρου, όλα τα θυγατρικά κύτταρα λαμβάνουν ένα αντίγραφο του μορίου ϋΝΑ. Αυτό το μόριο είναι ταυτόσημο με το DNA του αρχικού μητρικού κυττάρου. Η αναπαραγωγή του DNA εξασφαλίζει την ακριβή μετάδοση των γενετικών πληροφοριών από γενιά σε γενιά. Ο αναδιπλασιασμός του DNA διεξάγεται από ένα πολύπλοκο σύμπλοκο ενζύμου 15-20 διαφορετικών πρωτεϊνών. Εκτός από την αντιγραφή, σε αυτήν την φάση του κυτταρικού κύκλου, τα κεντρώλια του κελί κέντρου διπλασιάζονται. Το centriole του μητρικού κυττάρου εμπλέκεται στη συναρμολόγηση μικροσωληναρίων.

Η τρίτη φάση ονομάζεται G2 (μετα-συνθετική περίοδος). Σε αυτή την περίοδο, το κύτταρο βρίσκεται στο τελευταίο προπαρασκευαστικό στάδιο πριν από τη μίτωση. Στη φάση G2 οι εντατικές μιτοχονδριακές διαιρέσεις και η συγκέντρωση ενεργειακών αποθεμάτων διεξάγονται, συσσωρεύεται ΑΤΡ, διπλασιάζονται τα κεντρόλια και συντίθενται οι πρωτεΐνες ατράκτου αχρωματίνης. Πριν από τη διαίρεση ελέγχονται τελικά τα μεγέθη των κυττάρων, η ακεραιότητα και η πληρότητα του αναδιπλασιασμού του DNA.

Η τέταρτη φάση του κυτταρικού κύκλου: μίτωση. Η ίδια η μίτωση αποτελείται από τρεις φάσεις: μεταφάση, αναφάση, τελοφαίρεση. Στη μεταφάση (φάση συσσώρευσης χρωμοσωμάτων), τα σπειροειδή σπειρώματα της ατράκτου διαίρεσης συνδέονται με τα κεντρομερή των χρωμοσωμάτων, καθώς και τα χρωματοσώματα δύο χρωμανιδίων συσσωρεύονται στον ισημερινό του κυττάρου. Σε αναφάση (φάση απόκλισης χρωμοσώματος), τα κεντρομερή διαιρούνται και τα μονοχρωματικά χρωμοσώματα τραβιούνται από τα σπειροειδή σπειρώματα του άξονα στους πόλους του κυττάρου. Στην τελοφάνη (το τέλος της διαίρεσης) σχηματίζεται ο πυρήνας, τα μονοχρωματικά χρωμοσώματα αποπυριώνονται, η πυρηνική μεμβράνη αποκαθίσταται, ο διαχωρισμός μεταξύ των κυττάρων αρχίζει να σχηματίζεται στον ισημερινό του κυττάρου, τα νήματα της ατράκτου της ατράκτου διαλύονται. Μετά το τέλος της διαίρεσης, δύο παιδιά με το ίδιο σύνολο χρωμοσωμάτων εμφανίζονται από το ίδιο μητρικό κύτταρο.

Μεταξύ κάθε περιόδου, η κυψέλη περνά τα σημεία ελέγχου στα οποία ελέγχεται η ορθότητα της υλοποίησης των διαδικασιών φάσης. Κανονικά, η διέλευση των σημείων ελέγχου είναι δυνατή μόνο με την ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων και την απουσία ανωμαλιών. Όταν εντοπίζεται βλάβη στην ανάπτυξη του κυττάρου, ο κυτταρικός κύκλος διακόπτεται μέχρι να διορθωθεί η βλάβη. Με μη αναστρέψιμη βλάβη, ενεργοποιείται η απόπτωση - μια ελεγχόμενη διαδικασία κυτταρικού θανάτου. Στα σημεία ελέγχου, λειτουργούν προστατευτικοί μηχανισμοί - αντι-ογκογονίδια (πρωτεΐνες p53, pRb, Ras και Myc), τα οποία εμποδίζουν τη μετάλλαξη των κυττάρων από τη μίτωση. Η εμφάνιση των καρκινικών κυττάρων οφείλεται στην αδρανοποίηση των προστατευτικών μηχανισμών, ως αποτέλεσμα των οποίων το κύτταρο με κατεστραμμένο ϋΝΑ εισέρχεται στη φάση της μίτωσης. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται μεταλλαγμένα κύτταρα. Ως επί το πλείστον, δεν είναι βιώσιμα, αλλά μερικοί σχηματίζουν καλοήθεις και κακοήθεις όγκους.

Η διαφορά μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όγκων

Οι καλοήθεις όγκοι αναπτύσσονται αργά, δεν είναι ικανοί για μετάσταση και υποτροπή, δεν αναπτύσσονται σε γειτονικά όργανα και ιστούς. Οι καλοήθεις όγκοι έχουν ευνοϊκή πρόγνωση και δεν έχουν ισχυρή επίδραση στην κατάσταση του σώματος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι καλοήθεις όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται και υπέστησαν αντίστροφη εξέλιξη.

Ένας κακοήθης όγκος διαφέρει από την καλοήθη δομή και την ανάπτυξη των συστατικών ιστών. Οι κακοήθεις όγκοι, αντίθετα από τους καλοήθεις, έχουν ανεξέλεγκτη ικανότητα να διαιρούν τα κύτταρα. Για την κυτταρική διαίρεση ενός κακοήθους όγκου απαιτούνται λιγότεροι αυξητικοί παράγοντες. Τα κύτταρα ενός κακοήθους όγκου μπορούν να διαχωριστούν πολλές φορές, ενώ το μιτωτικό δυναμικό δεν μειώνεται. Μια άλλη διαφορά μεταξύ ενός κακοήθους και ενός καλοήθους όγκου είναι η ικανότητα να αναπτυχθεί σε άλλους ιστούς, διεγείροντας την ανάπτυξη τριχοειδών για τη διατροφή. Επίσης, ένας κακοήθης όγκος χαρακτηρίζεται από το ότι τα κύτταρα του είναι ικανά για μετάσταση και υποτροπή.

Ωστόσο, ένας καλοήθης όγκος δεν πρέπει να θεωρείται ακίνδυνος. Για παράδειγμα, ένας καλοήθης όγκος του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στο σώμα λόγω διαταραχών στην ορμονική ισορροπία. Ένας καλοήθης μεγάλος όγκος μπορεί να συμπιέσει παρακείμενα όργανα και να διαταράξει την εργασία τους, προκαλώντας στον ασθενή σημαντική δυσφορία. Ένας καλοήθης όγκος της μήτρας μπορεί να προκαλέσει στειρότητα, εμποδίζοντας την εμφύτευση του γονιμοποιημένου κυττάρου στην κοιλότητα της μήτρας.

Ένας καλοήθης όγκος μπορεί να μετατραπεί σε κακοήθη. Ένας καλοήθης όγκος γίνεται κακοήθης όταν εκτίθεται σε δυσμενείς παράγοντες, καθώς και ελλείψει έγκαιρης θεραπείας. Σε έναν καλοήθη όγκο, η γονιδιακή μετάλλαξη συνεχίζεται, τα κύτταρα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται πιο ενεργά. Όταν τα κύτταρα όγκου αρχίζουν να εξαπλώνονται σε όλο το σώμα, η διαδικασία παίρνει μια κακοήθη μορφή.

Τι είναι οι καλοήθεις όγκοι

Ένας καλοήθης όγκος μπορεί να αναπτυχθεί από οποιονδήποτε ιστό. Ως αποτέλεσμα αλλαγών στην κυτταρική δομή του ιστού, εμφανίζονται παθολογικά νεοπλάσματα, τα οποία δεν είναι χαρακτηριστικά της κανονικής κατάστασης του σώματος.

Οι καλοήθεις όγκοι είναι οι εξής:

Φίμπα. Όγκος ινώδους συνδετικού ιστού. Υπάρχουν μαλακές και πυκνές μορφές ινομυωμάτων. Ο όγκος αυτός είναι ως επί το πλείστον ανώδυνος. Εμφανίζεται συχνότερα στις βλεννώδεις μεμβράνες, το δέρμα, τους τένοντες, στη μήτρα και στον μαστικό αδένα.

Μύωμα. Πρόκειται για πολλαπλά ή μεμονωμένα εγκλωβισμένα νεοπλάσματα στον μυϊκό ιστό, τα οποία έχουν πυκνή βάση. Συχνά αναπτύσσεται σε όργανα με λείους μύες, κυρίως στη μήτρα. Τα ινομυώματα της μήτρας μπορούν να συνοδεύονται από ακανόνιστη εμμηνόρροια, αιμορραγία από τη μήτρα και μπορεί να προκαλέσουν στειρότητα.

Αδενάμα. Ένας καλοήθης όγκος που αποτελείται από αδενικό επιθήλιο διαφόρων αδένων του σώματος (προστάτη, θυροειδής, κλπ.). Το αδενόμα συνήθως επαναλαμβάνει το σχήμα του οργάνου στο οποίο σχηματίζεται. αναπτύσσεται ασυμπτωματικά. Το αδενάμη του προστάτη μπορεί να εμφανιστεί στους άνδρες μετά από 45 χρόνια. Την ίδια στιγμή εμφανίζονται προβλήματα με την ούρηση, μειώνονται οι σεξουαλικές λειτουργίες, εμφανίζεται πόνος. Το αδενάμι σπάνια ξαναγεννιέται σε κακοήθη όγκο, αλλά υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Νευροϊνωμάτωση (νόσος του Reclinghausen). Είναι ένας συνδυασμός όγκου από τον συνδετικό ιστό με σχηματισμό ανοιχτόχρωμων καφέ σημείων στο δέρμα. Εμφανίζεται επίσης φλεγμονή του νεύρου. Η νευροϊνωμάτωση έχει έντονη συμπτωματολογία. Αυτή είναι μια κληρονομική ασθένεια.

Papilloma. Αυτά είναι καλοήθη επιθήλιο. Οι όγκοι έχουν την εμφάνιση μαλακών αναπτύξεων στο δέρμα, που αποτελούνται από μαλακές φυλλοειδείς θηλές. Στο κέντρο των θηλωμάτων υπάρχει αιμοφόρο αγγείο. Το Papilloma προκαλεί ιό ανθρώπινου θηλώματος. Μπορούν να εμφανιστούν όγκοι στο δέρμα και στους βλεννογόνους.

Κύστη. Παθολογικός σχηματισμός που αποτελείται από μια κοιλότητα στους ιστούς και τα όργανα, η οποία διαθέτει τοίχο και περιεχόμενο. Αυτοί οι καλοήθεις όγκοι είναι συχνά υγροί. Οι όγκοι σπάνια αναπτύσσονται ασυμπτωματικά. Η εμφάνισή τους είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή, καθώς η ρήξη μιας κύστης μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση του αίματος. Οι όγκοι μπορούν να σχηματιστούν στα γεννητικά όργανα, στην κοιλιακή κοιλότητα, στον εγκέφαλο και στον οστικό ιστό.

Angioma. Ένας καλοήθης όγκος που σχηματίζεται από αιμοφόρα αγγεία. Αυτή η ασθένεια είναι συγγενής. Τις περισσότερες φορές αναπτύσσεται στα χείλη, στο μέτωπο, στα μάγουλα, στο στοματικό βλεννογόνο. Το αγγείο έχει την εμφάνιση διασταλμένων αιμοφόρων αγγείων με επίπεδη μορφή και ελαφρώς διογκωμένα. Με άλλα λόγια, το αγγείο είναι σημάδι αναφοράς. Δημιουργείται κάτω από το δέρμα, αλλά είναι σαφώς ορατή. Αυτοί οι όγκοι δεν απαιτούν θεραπεία, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από ειδικό. Υπό την επίδραση αρνητικών περιβαλλοντικών παραγόντων, οι όγκοι μπορεί να εκφυλίζονται σε κακοήθεις.

Λεμφαγγείωμα. Ένας καλοήθης όγκος που σχηματίζεται από λεμφικά αγγεία. Επίσης αναφέρεται σε συγγενείς ασθένειες. Οι όγκοι σχηματίζονται συχνότερα σε χώρους όπου συσσωρεύονται λεμφαδένες. Το λεμφανικό αγγείο είναι επιρρεπές στην ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, με την ηλικία να σταματά να αυξάνεται. Ένας όγκος στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.

Τι είναι κακοήθεις όγκοι;

Οι κακοήθεις όγκοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή. Διαφέρουν στον τύπο των κυττάρων από τα οποία αποτελούνται. Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι:

Καρκίνωμα Ο όγκος αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα διαφόρων οργάνων. Σκουριασμένο καρκίνωμα σχηματίζει στο επίπεδο επιθήλιο (δέρμα, ορθό, οισοφάγο). Η ανάπτυξη ενός όγκου στο επιθήλιο των αδένων καλείται αδενοκαρκίνωμα. Αυτός ο τύπος όγκου μπορεί να αναπτυχθεί στον μαστικό αδένα, τον προστάτη, τους βρόγχους. Στις γυναίκες, το καρκίνωμα αναπτύσσεται συχνότερα στο στήθος, τον τράχηλο, στο στομάχι και στα έντερα. Σε άνδρες - στον προστάτη, το ήπαρ, τους πνεύμονες, τον οισοφάγο, τα έντερα.

Μελανώμα. Ο όγκος αναπτύσσεται από μελανοκύτταρα - κύτταρα χρωστικής του δέρματος που παράγουν μελανίνη. Το μελάνωμα εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα, μερικές φορές στον αμφιβληστροειδή των ματιών, της βλεννογόνου μεμβράνης (ορθού, κόλπου, στοματικής κοιλότητας). Αυτός ο τύπος όγκου είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους. Το μελάνωμα είναι ευαίσθητο σε μεταστάσεις σε πολλά όργανα.

Σάρκωμα. Ένα κακόηθες νεόπλασμα αναπτύσσεται από το συνδετικό, οστό, χόνδρο και μυϊκό ιστό, καθώς και τα τοιχώματα του αίματος και των λεμφικών αγγείων. Ο εντοπισμός του σαρκώματος δεν έχει αυστηρούς κανόνες. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στο σώμα. Το σάρκωμα μπορεί να αναπτυχθεί σε νεαρή ηλικία. Επιπλέον, αυτός ο τύπος καρκινικών ασθενειών έχει υψηλό ποσοστό θανάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σάρκωμα είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους τύπους όγκων. Το σάρκωμα μπορεί να αυξηθεί σε μεγάλα μεγέθη. Επιρρεπείς σε μετάσταση και υποτροπή. Συχνότερα, το σάρκωμα επηρεάζει τα οστά των άκρων και του μαλακού ιστού.

Λευχαιμία Τα συνώνυμα αυτής της νόσου είναι η λευχαιμία, η λευχαιμία, ο "καρκίνος του αίματος". Η λευχαιμία είναι μια κακοήθη ασθένεια του αιματοποιητικού συστήματος. Κακοήθη κύτταρα σε λευχαιμία μπορούν να προκύψουν από ανώριμα βλαστοκύτταρα μυελού των οστών και από κύτταρα αίματος. Ο ιστός του όγκου αρχίζει να αναπτύσσεται στον μυελό των οστών και με την πάροδο του χρόνου αντικαθιστά τα στοιχεία του αίματος. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των κυττάρων στους ασθενείς μειώνεται: αναιμία, θρομβοκυτοπενία, κοκκιοκυτταροπενία, λεμφοκυτταροπενία αναπτύσσεται. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν σε αυξημένη αιμορραγία, ανοσοκαταστολή, λοίμωξη.

Λέμφωμα. Πρόκειται για καρκίνο του λεμφικού ιστού. Στο λέμφωμα, εμφανίζεται μη φυσιολογική αύξηση του αριθμού των λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα την αύξηση των λεμφαδένων. Το λέμφωμα χαρακτηρίζεται από σημαντική συσσώρευση λεμφοκυττάρων με κύτταρα όγκου σε διάφορα όργανα. Αυτό οδηγεί σε διατάραξη των οργάνων. Επιπλέον, το λεμφοκύτταρο είναι η κύρια συστατική δομή του ανοσοποιητικού συστήματος. Συνεπώς, η ανοσία του λεμφώματος είναι εξασθενημένη.

Teratoma. Ο όγκος αναπτύσσεται από τα γεννητικά κύτταρα. Μέσα στον όγκο μπορεί να υπάρχουν ιστούς άτυποι για το όργανο όπου αναπτύσσεται. Τα περιεχόμενα του όγκου μπορεί να είναι τρίχες, δόντια, συνδετικά, οστά, νευρικοί, επιθηλιακοί και άλλοι ιστοί, καθώς και όργανα. Όσο αργότερα γεννιέται ο όγκος, τόσο πιο ομοιογενές θα είναι το περιεχόμενό του. Το πιο κοινό τερατόμα βρίσκεται στις γονάδες. Στα παιδιά, το τερατόμα σχηματίζεται συχνότερα στην ιερο-οσφυϊκή περιοχή - κοκκυλικό τερατόμα. Και στις δύο περιπτώσεις, ενδείκνυται η αφαίρεση του τερατώματος.

Γλιώμα Εγκέφαλος όγκου. Το γλοίωμα σχηματίζεται από τα γλοιακά κύτταρα που είναι μέρος του εγκεφάλου. Το γλοίωμα μπορεί να σχηματιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Τα γλοιώματα χαρακτηρίζονται από επίμονες κεφαλαλγίες, ναυτία, επιληπτικές κρίσεις, μειωμένη όραση και μνήμη, μειωμένη συσκευή ομιλίας. Η δυσκολία αντιμετώπισης του γλοιώματος θα εξαρτηθεί από τον βαθμό κακοήθειας.

Καλοήθης όγκος - τύποι, συμπτώματα και θεραπεία. Η διαφορά μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όγκων

Όταν παραβιάζονται οι μηχανισμοί ελέγχου της ανάπτυξης, διαφοροποίησης και κυτταρικής διαίρεσης στο ανθρώπινο σώμα, συμβαίνουν παθολογικές μορφές που είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Η βάση της διαδικασίας είναι η γενετική βλάβη, η οποία οδηγεί σε παραβίαση του DNA.

Τι είναι ένας καλοήθης όγκος;

Αυτή είναι μια ασθένεια που αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα παραβίασης της κυτταρικής διαίρεσης. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου αλλάζει η δομή τους, υπάρχει ένα καλοήθη σχηματισμό. Ένα χαρακτηριστικό της παθολογίας είναι η αργή ανάπτυξη. Συχνά, το νεόπλασμα διατηρεί το αρχικό του μέγεθος για αρκετά χρόνια, μετά το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε κακοήθη ή να εξαφανιστεί εντελώς. Τα καλοήθη νεοπλάσματα διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • ο σχηματισμός είναι κινητός και δεν συνδέεται με γειτονικούς ιστούς.
 • Υπάρχει πόνος όταν πιέζεται?
 • με εσωτερικές παθολογικές διεργασίες, διαταραχές του ύπνου, κόπωση.
 • οι εξωτερικοί σχηματισμοί στο δέρμα ή στους βλεννογόνους μερικές φορές αιμορραγούν.

Ο καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται από τον λιπώδη ιστό

Ένα από τα πιο συνηθισμένα (40%) νεοπλάσματα είναι ένα λιπόμα. Ένας καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται από λιπώδη ιστό συμβαίνει παντού: στην οσφυϊκή περιοχή, στους μηρούς, στους βραχίονες και στην κοιλιά. Το Lipoma μπορεί να ανιχνεύσει τις μεμβράνες του εγκεφάλου, μεταξύ των μυών, στους μαστικούς αδένες ή στα εσωτερικά όργανα. Υπάρχουν πολλαπλές και μεμονωμένες λιπώδεις αναπτύξεις (προσκρούσεις). Υπάρχουν επίσης πολυάριθμες παραλλαγές λιπωδών όγκων, οι οποίες διαφέρουν από ένα λιπόμα σε μορφολογικά χαρακτηριστικά:

 • μυελολιπόωμα;
 • υποδόριο αγγειολίπομα.
 • το λιποϊκό κυτταρικό άκρο ·
 • καλοήθη λιποβλαστομάτωση.
 • hibernoma.

Ο καλοήθης όγκος του συνδετικού ιστού

Συχνά υπάρχει ένας καλοήθης όγκος του συνδετικού ιστού - ιώδιο ή κύστη. Μπορούν να αναπτυχθούν σε αγγειακό ιστό, ιστό χόνδρου και οστού, στο χόριο και στο μυϊκό ιστό. Η υφή των ινομυωμάτων είναι διαφορετική από πυκνή έως πυκνά ελαστική. Κατανομή πολλαπλών (ινομυωμάτων) ή μίας μόνο βλάβης συνδετικού ή λείου μυϊκού ιστού. Μια πιο συχνή τοποθεσία του ινομυώματος παρατηρείται σε τέτοια όργανα όπως:

 • τη μήτρα.
 • μαλακό ιστό των ποδιών, των χεριών, του λαιμού, του προσώπου.
 • στέμμα σκληρού ιστού, μέτωπο.
 • μαστικοί αδένες.
 • τις ωοθήκες.
 • γλώσσα ·
 • πνεύμονες.
 • οστά.

Μάθετε περισσότερα για το ιώδιο της μήτρας.

Αυτό που διακρίνει έναν καλοήθη όγκο από κακοήθη

Μερικές φορές είναι δύσκολο να δείτε αμέσως τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο νεόπλασμα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα κλινικά χαρακτηριστικά τους. Η κύρια διαφορά μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όγκων είναι η αργή ανάπτυξη του πρώτου. Δεν είναι ικανά για υποτροπές και διαδικασίες που ονομάζονται μετάσταση, δεν αναπτύσσονται σε γειτονικούς ιστούς και όργανα, δεν επηρεάζουν την υγεία του σώματος και δίνουν σχετικά ευνοϊκή πρόγνωση. Όταν σχηματίζονται κακοήθη κύτταρα, διαχωρίζονται ανεξέλεγκτα και επανειλημμένα · είναι σε θέση να μετασταθούν σε άλλα όργανα και ιστούς.

Μπορεί ένας καλοήθης όγκος να πάει σε κακοήθη

Εάν το νεόπλασμα δεν είναι κακόηθες, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις με έγκαιρη θεραπεία, μπορείτε να το ξεφορτωθείτε για πάντα. Η τοπική επίδρασή της έγκειται μόνο στο γεγονός ότι μπορεί να εμφανιστούν σημάδια συμπιέσεως ή απομάκρυνσης υγιών ιστών. Μπορεί ένας καλοήθης όγκος να πάθει κακόηθες; Υπάρχει πάντα κίνδυνος. Ozlokachestvlenie ή κακοήθεια μπορεί να συμβεί σε ένα χρόνο ή μερικά δέκα χρόνια μετά την έναρξη της παθολογίας. Τα πιο επικίνδυνα από αυτή την άποψη είναι τα αδενώματα, οι πολύποδες του γαστρεντερικού σωλήνα, τα θηλώματα της ουροφόρου οδού, ορισμένοι τύποι νεβιών.

Τύποι καλοήθων όγκων

Σε κυτταρικό επίπεδο, οποιοδήποτε ανθρώπινο όργανο μπορεί να υποβληθεί σε ιστολογικές αλλαγές. Η παθολογία μπορεί να αναπτυχθεί σε λεμφοειδείς, νευρικούς, χόνδρους ιστούς. Ανάλογα με τον βαθμό παραμέλησης της νόσου, όλα τα νεοπλάσματα έχουν μια διαβάθμιση: βαριά, μέτρια, ήπια. Υπάρχει επίσης μια ταξινόμηση καλοήθων όγκων:

 • επιθηλιακό (ηπατοκυτταρικό αδένωμα του ήπατος, λέμφωμα, μελάνωμα, οστείωμα, ραβδομυόμαχο, χονδρόμα).
 • μη επιθηλιακά (αιμαγγείωμα, ιώδιο, λειομύωμα, μυόμα της μήτρας, αγγειομυολιπόωμα).
 • άλλοι (σχηματισμός παράπλευρων κυττάρων).

Ο καλοήθεις όγκος του εγκεφάλου

Οι πρωταρχικοί σχηματισμοί του εγκεφάλου αναπτύσσονται από τους νευρικούς ιστούς που υπάρχουν στην κρανιακή κοιλότητα. Μερικά από αυτά είναι λειτουργικά ενεργά και παράγουν διαφορετικές ορμονικές ουσίες. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι το αδένωμα της υπόφυσης, το οποίο τελικά οδηγεί στην ανάπτυξη ενδοκρινικών ασθενειών. Ένας καλοήθης όγκος του εγκεφάλου με έγκαιρη παρέμβαση δίνει πιθανότητες για υψηλό προσδόκιμο ζωής. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι εγκεφαλικής βλάβης:

 • αδένωμα της υπόφυσης.
 • μηνιγγίωμα;
 • schwannoma;
 • αστροκύτωμα;
 • ολιγοδενδρογλοίωμα.
 • ependymoma;
 • κρανιοφαρυγγιώματος.

Καλοήθεις όγκοι του δέρματος

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των δερματικών όγκων είναι η μοναξιά και η αργή ανάπτυξή τους. Ένας καλοήθης όγκος του δέρματος δεν είναι επικίνδυνος, αλλά αν αρχίσει να αλλάζει το χρώμα ή να αναπτυχθεί, είναι επείγουσα ανάγκη να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Αυτοί οι όγκοι περιλαμβάνουν:

 • σμηγματορροϊκή κονδυλωσία.
 • κερατοανάνθωμα;
 • papilloma;
 • νευρώδης χρωστική ουσία.
 • λιπο;
 • αγγειοπάθεια.
 • dermatofibroma.

Ο καλοήθης πνευμονικός όγκος

Ένας τέτοιος όγκος έχει τη μορφή ενός στρογγυλού ή ωοειδούς οζιδίου που εμφανίζεται στους πνεύμονες, τους βρόγχους ή τον υπεζωκότα. Εμφανίζονται σε γυναίκες και άνδρες με την ίδια συχνότητα και αποτελούν το 10% του συνολικού αριθμού οντοτήτων. Οι καλοήθεις όγκοι των πνευμόνων είναι βαθιά και επιφανειακά. Συνοδεύονται από πυώδη πτύελα, έντονη εφίδρωση, πυρετό, συμπίεση λεμφοειδούς ιστού, αύξηση των λεμφαδένων. Ανάλογα με τη δομή τους, υπάρχουν:

 • δυσμεγειακές (τερατώματα, χαμαρτώματα).
 • νευροεξωδερμική (νευροϊνώματα, νευρώματα);
 • επιθηλιακά (από αδενικό επιθήλιο: αδενώματα, θηλώματα).
 • μεσοδερμικά (λιποσώματα, ινομυώματα).

Σημάδια καλοήθους όγκου

Κάθε ασθένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Στο αρχικό στάδιο, τα συμπτώματα ενός καλοήθους όγκου σε ενήλικες και παιδιά μπορεί να απουσιάζουν εντελώς ή στην οξεία περίοδο, την παρουσία γενικών συμπτωμάτων - επιδείνωση της υγείας, απώλεια όρεξης, αδυναμία. Όταν περάσει, η ασθένεια γίνεται και πάλι ασυμπτωματική. Ανάλογα με τον τύπο του νεοπλάσματος, τα σημεία είναι διαφορετικά, για παράδειγμα:

 1. Επιθήλιο. Εμφανίζεται στο πρόσωπο, στον αυχένα, στο τριχωτό της κεφαλής, στον ώμο, προχωρεί ασυμπτωματικά.
 2. Παθολογία του θυρεοειδούς αδένα. Ο ασθενής αισθάνεται νυσταγμένος, λίγο αναπνοής, οι κόμποι αισθάνονται κατά την ψηλάφηση, αλλά μην πονάρετε.
 3. Αδένωμα του προστάτη. Σε άνδρες, διαταραχή ούρησης, δίψα, απώλεια όρεξης, πολυουρία.
 4. Ίμφωμα του μαστού. Χαρακτηρίζεται από σκληρό σφαιρικό χτύπημα κάτω από το δέρμα του μαστού.

Θεραπεία καλοήθων όγκων

Σε πολλές περιπτώσεις, οι γιατροί επιλέγουν μια μέθοδο αναμονής για να βεβαιωθείτε ότι ο όγκος δεν αναπτύσσεται. Η θεραπεία ενός καλοήθους όγκου είναι απαραίτητη όταν προκύψουν επιπλοκές. Γι 'αυτό, χρησιμοποιείται μια χειρουργική μέθοδος, σκοπός της οποίας είναι η απομάκρυνση του σχηματισμού χωρίς να καταστραφούν οι γειτονικοί ιστοί. Λιγότερο χρησιμοποιούμενη θεραπεία φαρμάκων ή ακτινοβολίας.

Απομάκρυνση ενός καλοήθους όγκου

Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει πολλούς τρόπους για την απομάκρυνση των όγκων. Η πιο αποτελεσματική είναι η πλήρης εκτομή του παθολογικού ιστού για την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης. Κατά κανόνα, μετά από μια τέτοια επέμβαση, δεν εμφανίζονται υποτροπές. Η απομάκρυνση ενός καλοήθους όγκου πραγματοποιείται με τη βοήθεια της τεχνολογίας λέιζερ και οι ιστοί αποκόπτονται σύμφωνα με την αρχή της απολέπισης.

Η κρυοπηξία είναι μια άλλη δημοφιλής μέθοδο απομάκρυνσης μολύβδου. Η αρχή της λειτουργίας είναι η εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας στην πληγείσα περιοχή (-170 ° C). Η νέα τεχνολογία συμβάλλει στον ακριβή προσδιορισμό της περιοχής πρόσκρουσης, που εμπίπτει αποκλειστικά στα κύτταρα όγκου, χωρίς να αγγίζει τους υγιείς ιστούς. Μετά από μια τέτοια χειραγώγηση, ο ασθενής έχει μερικές φορές παρενέργειες: έμετο, ναυτία, φαλάκρα.

Κάνει χημειοθεραπεία για καλοήθεις όγκους

Η χημεία συνταγογραφείται εάν ο όγκος έχει καρκινική ή προκαρκινική κατάσταση ή μετά την αφαίρεσή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η πληγείσα περιοχή των προσβεβλημένων κυττάρων με φαρμακολογικούς παράγοντες. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, είναι δεύτερη μόνο στη χειρουργική μέθοδο. Κάνετε χημειοθεραπεία για έναν καλοήθη όγκο; Δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός της χημειοθεραπείας είναι να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα, εν απουσία τους, η διαδικασία δεν συνταγογραφείται.

Θεραπεία καλοήθων όγκων με λαϊκές θεραπείες

Με τη βοήθεια λαϊκών συνταγών, ένα νεόπλασμα μπορεί να αφαιρεθεί αν έχει προκύψει λόγω τραυματισμού, φυσήματος ή μώλωπας. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστείτε λαρδί και μια έγχυση chaga (1: 1). Το μείγμα πρέπει να βράσει, να αφαιρεθεί από τη φωτιά και να εγχυθεί για 24 ώρες. Εφαρμόστε 1-2 φορές την ημέρα για να βελτιώσετε την κατάσταση. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η αυτοθεραπεία των καλοήθων όγκων των λαϊκών φαρμάκων είναι απαράδεκτη. Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Μάθετε περισσότερα για το olipome - τι είναι, τύποι, συμπτώματα και θεραπεία.

Βίντεο: Πώς διαφέρει ένας κακοήθης όγκος από έναν καλοήθη;

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο άρθρο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα υλικά του αντικειμένου δεν απαιτούν αυτοθεραπεία. Μόνο ένας ειδικευμένος γιατρός μπορεί να διαγνώσει και να συμβουλεύσει τη θεραπεία με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ασθενούς.

Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι: η έννοια της διαφοράς μεταξύ των μορφών

Ένας κακοήθης όγκος είναι μια παθολογική διαδικασία, συνοδευόμενη από την ανεξέλεγκτη, ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή κυττάρων που έχουν αποκτήσει νέες ιδιότητες και είναι ικανά απεριόριστης διαίρεσης. Η παθολογία του καρκίνου από την άποψη της νοσηρότητας και της θνησιμότητας βρίσκεται εδώ και καιρό στη δεύτερη θέση, πίσω από τις ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, αλλά ο φόβος που προκαλεί καρκίνο στην απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων είναι δυσανάλογα υψηλότερος από τον φόβο των ασθενειών όλων των άλλων οργάνων.

Όπως γνωρίζετε, τα νεοπλάσματα είναι καλοήθη και κακοήθη. Χαρακτηριστικά της δομής και της λειτουργίας των κυττάρων καθορίζουν τη συμπεριφορά του όγκου και την πρόγνωση για τον ασθενή. Στο στάδιο της διάγνωσης, το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία του κακοήθους δυναμικού των κυττάρων, που θα καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες του γιατρού.

Οι ογκολογικές παθήσεις περιλαμβάνουν όχι μόνο κακοήθεις όγκους. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αρκετά καλοήθεις διαδικασίες, τις οποίες ακόμα χειρίζονται οι ογκολόγοι.

Μεταξύ των κακοήθων όγκων, οι πιο συνηθισμένοι καρκίνοι (επιθηλιακή νεοπλασία).

Οδηγώντας στον αριθμό των περιπτώσεων στον κόσμο του καρκίνου του πνεύμονα, του στομάχου, του μαστού, του σώματος και του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες.

Μεταξύ των καλοήθων νεοπλασμάτων, τα παπυλώματα του δέρματος, τα αιμαγγειώματα και το λειομύωμα της μήτρας είναι τα πιο κοινά.

Ιδιότητες των κακοήθων όγκων

Για να κατανοήσουμε την ουσία της ανάπτυξης του όγκου, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τις βασικές ιδιότητες των κυττάρων που αποτελούν το νεόπλασμα, τα οποία επιτρέπουν στον όγκο να αναπτύσσεται ανεξάρτητα από ολόκληρο τον οργανισμό.

Τα κακοήθη νεοπλάσματα είναι ο καρκίνος, τα σαρκώματα, οι όγκοι του νευρικού ιστού και του ιστού που σχηματίζουν μελανίνη, τα τερατώματα.

καρκίνωμα (καρκίνος) στο παράδειγμα του νεφρού

Ο καρκίνος (καρκίνωμα) είναι ένας όγκος επιθηλιακού ιστού, που αποτελείται από εξειδικευμένα και συνεχώς ενημερωμένα κύτταρα. Το επιθήλιο σχηματίζει ένα στρώμα επικάλυψης του δέρματος, την επένδυση και το παρέγχυμα πολλών εσωτερικών οργάνων. Επιθηλιακά κύτταρα ανανεώνονται συνεχώς, σχηματίζονται νέα, νεαρά κύτταρα αντί των παρωχημένων ή κατεστραμμένων. Η διαδικασία αναπαραγωγής και διαφοροποίησης του επιθηλίου ελέγχεται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους οποίους περιορίζουν, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη και περιττή κατανομή. Οι παραβιάσεις στο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης οδηγούν συνήθως στην εμφάνιση ενός νεοπλάσματος.

Σαρκώματα - κακοήθης όγκοι συνδετικού ιστού που προέρχονται από οστά, μύες, λίπος, τένοντες, αγγειακοί τοίχοι κλπ. Τα σαρκώματα είναι λιγότερο κοινά από τον καρκίνο, αλλά είναι επιρρεπή σε πιο επιθετική πορεία και πρώιμη εξάπλωση στα αιμοφόρα αγγεία.

σάρκωμα - ο δεύτερος πιο κοινός κακοήθης όγκος

Οι όγκοι του νευρικού ιστού δεν μπορούν να αποδοθούν στον πραγματικό καρκίνο ή σε σαρκώματα, έτσι ώστε να βρίσκονται σε ξεχωριστή ομάδα, καθώς και σε νεοπλάσματα που σχηματίζουν μελανίνη (νέοι, μελάνωμα).

Ένα ιδιαίτερο είδος όγκων είναι τα τερατώματα που εμφανίζονται ακόμη και στην εμβρυϊκή ανάπτυξη, παραβιάζοντας την εκτόπιση των εμβρυϊκών ιστών. Τα τερατώματα είναι καλοήθη και κακοήθη.

Τα χαρακτηριστικά των κακοηθών όγκων, που τους επιτρέπουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τον οργανισμό, υποτάσσοντάς τον στις ανάγκες τους και δηλητηριάζοντάς τα με απόβλητα, μειώνονται σε:

 • Αυτονομία.
 • Κυτταρική και ιστική άτυια.
 • Η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή των κυττάρων, η απεριόριστη ανάπτυξή τους.
 • Οι δυνατότητες μετάστασης.

Η εμφάνιση της δυνατότητας αυτόνομης ανεξάρτητης ύπαρξης είναι η πρώτη αλλαγή που εμφανίζεται στα κύτταρα και τους ιστούς στο δρόμο προς το σχηματισμό ενός όγκου. Αυτή η ιδιότητα προκαθορίζεται γενετικά με μετάλλαξη των αντίστοιχων γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τον κυτταρικό κύκλο. Ένα υγιές κύτταρο έχει ένα όριο στον αριθμό των διαιρέσεων του και αργά ή γρήγορα παύει να πολλαπλασιάζεται, σε αντίθεση με ένα κύτταρο όγκου, το οποίο δεν υπακούει σε οποιαδήποτε σήματα του σώματος, διαιρείται συνεχώς και απεριόριστα. Αν το νεοπλασματικό κύτταρο τοποθετηθεί σε ευνοϊκές συνθήκες, θα διαιρείται για χρόνια και δεκαετίες, δίνοντας απόγονα με τη μορφή των ίδιων ελαττωματικών κυττάρων. Στην πραγματικότητα, το κύτταρο όγκου είναι αθάνατο και ικανό να υπάρχει σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, προσαρμόζοντάς το σε αυτές.

Το δεύτερο σημαντικότερο σύμπτωμα ενός όγκου θεωρείται άτυπη, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί ήδη στο στάδιο της προκαρκινίας. Σε έναν σχηματισμένο όγκο, ο άτυπος μπορεί να εκφραστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι πλέον δυνατό να καθοριστεί η φύση και η προέλευση των κυττάρων. Η Atypia είναι μια νέα, διαφορετική από την κανονική, κυτταρικές ιδιότητες που επηρεάζουν τη δομή, τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του μεταβολισμού.

Σε καλοήθεις όγκους υπάρχει ατυπία ιστού, η οποία αποτελεί παραβίαση της αναλογίας μεταξύ του όγκου των κυττάρων και του περιβάλλοντος στρώματος, ενώ τα κύτταρα όγκου είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κανονική δομή. Τα κακοήθη νεοπλάσματα, εκτός από τον ιστό, έχουν και ατυπία κυττάρων, όταν τα κύτταρα που έχουν υποβληθεί σε νεοπλασματικό μετασχηματισμό είναι σημαντικά διαφορετικά από τα φυσιολογικά, αποκτούν ή χάνουν την ικανότητα να εκτελούν ορισμένες λειτουργίες, συνθέτουν ένζυμα, ορμόνες κλπ.

Διάφορες παραλλαγές του ιστικού και κυτταρικού άτυπου στο παράδειγμα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Οι ιδιότητες ενός κακοήθους όγκου αλλάζουν συνεχώς, τα κύτταρα του αποκτούν νέα χαρακτηριστικά, αλλά συχνά προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης κακοήθειας. Οι μεταβολές στις ιδιότητες του ιστού του όγκου αντανακλούν την προσαρμογή του στην ύπαρξη σε ποικίλες καταστάσεις, είτε πρόκειται για την επιφάνεια του δέρματος είτε για τον γαστρικό βλεννογόνο.

Η πιο σημαντική ικανότητα που διακρίνει έναν κακοήθη σχηματισμό από μια καλοήθη είναι η μετάσταση. Τα φυσιολογικά κύτταρα του υγιούς ιστού και κατά προσέγγιση στοιχεία αυτά καλοήθεις όγκους που συνδέονται στενά μέσω επαφής κυττάρου-κυττάρου, έτσι αυθόρμητη διαχωρισμό των κυττάρων από τους ιστούς και η μετανάστευση τους δεν είναι δυνατή (φυσικά, εκτός από τα όργανα όπου αυτή η ιδιότητα είναι μια αναγκαιότητα - μυελού των οστών, για παράδειγμα). Τα κακοήθη κύτταρα χάνουν επιφανειακές πρωτεΐνες υπεύθυνες για τη διακυτταρική επικοινωνία, αποκολλώνται από τον κύριο όγκο, διεισδύουν στα αιμοφόρα αγγεία και εξαπλώνονται σε άλλα όργανα, εξαπλώνονται στην επιφάνεια των serous ολοκληρώματα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται μετάσταση.

η μετάσταση (η εξάπλωση της κακοήθους διαδικασίας στο σώμα) είναι χαρακτηριστική μόνο των κακοήθων όγκων

Εάν μετάσταση (εξάπλωση) του όγκου συμβαίνει μέσω των αιμοφόρων αγγείων, η συσσώρευση δευτερεύουσα όγκου μπορεί να βρεθεί στα εσωτερικά όργανα -. Συκώτι, πνεύμονες, μυελό των οστών, κ.λπ. Στην περίπτωση της μετάστασης μέσω της ήττα λεμφαγγείων θα επηρεάσει τους λεμφαδένες που συλλέγουν λέμφου από το πρωτεύον νεοπλασία εντοπισμό. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, οι μεταστάσεις της νόσου μπορούν να βρεθούν σε σημαντική απόσταση από τον όγκο. Σε αυτό το στάδιο, η πρόγνωση είναι φτωχή και οι ασθενείς μπορούν να προσφερθούν μόνο παρηγορητική φροντίδα για να ανακουφίσουν την κατάσταση.

Μια σημαντική ιδιότητα ενός κακοήθους όγκου, που το διακρίνει από μια καλοήθη διαδικασία, είναι η ικανότητα να αναπτύσσεται (εισβολή) στους κοντινούς ιστούς, καταστρέφοντας και καταστρέφοντάς τους. Εάν καλοήθη ιστό όγκου καθώς κινείται, τους συμπιέζει, μπορεί να προκαλέσει ατροφία, αλλά δεν καταστρέφουν, το κακοήθης όγκος, για τη χορήγηση μιας ποικιλίας βιολογικώς ενεργών ουσιών, τοξικών προϊόντων μεταβολισμού, ένζυμα, είναι ενσωματωμένο στην περιβάλλουσα κατασκευή, προκαλώντας ζημιά και το θάνατο τους. Η μετάσταση συνδέεται επίσης με την ικανότητα να διεισδύει στην ανάπτυξη και αυτή η συμπεριφορά συχνά δεν απομακρύνει εντελώς τη νεοπλασία χωρίς να διαταράσσεται η ακεραιότητα του οργάνου.

Μια ογκολογική ασθένεια δεν είναι μόνο η παρουσία μίας περισσότερο ή λιγότερο εντοπισμένης διαδικασίας όγκου. Πάντα με την κακοήθη φύση της βλάβης, υπάρχει γενική επίδραση της νεοπλασίας στο σώμα, η οποία επιδεινώνεται από το στάδιο στο στάδιο. Μεταξύ των κοινών συμπτωμάτων των πιο γνωστών και χαρακτηρίζεται από απώλεια βάρους, σοβαρή αδυναμία και κόπωση, πυρετό, το οποίο είναι δύσκολο να εξηγηθεί στα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου. Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, η καχεξία του καρκίνου αναπτύσσεται με απότομη εξάντληση και εξασθενημένη λειτουργία των ζωτικών οργάνων.

Ιδιότητες καλοήθων όγκων

Ένας καλοήθης όγκος βρίσκεται επίσης στο οπτικό πεδίο της ογκολογίας, αλλά ο κίνδυνος και η πρόγνωση του είναι δυσανάλογα καλύτεροι από ό, τι με κακοήθη και στην απόλυτη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η έγκαιρη θεραπεία επιτρέπει την πλήρη και μόνιμη απαλλαγή από αυτό.

Ένα καλοήθη νεόπλασμα αποτελείται από κύτταρα που είναι τόσο ανεπτυγμένα ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πηγή του. Η ανεξέλεγκτη και υπερβολική αναπαραγωγή των κυτταρικών στοιχείων ενός καλοήθους όγκου συνδυάζεται με την υψηλή τους διαφοροποίηση και σχεδόν πλήρη αντιστοιχία με τις δομές υγιούς ιστού, επομένως σε αυτή την περίπτωση είναι συνηθισμένο να μιλάμε μόνο για την ατυπία των ιστών αλλά όχι για την κυτταρική.

Από τη φύση του όγκου των καλοήθων όγκων λένε:

 • Ανεπαρκής, υπερβολικός πολλαπλασιασμός των κυττάρων.
 • Η παρουσία της ατυπίας των ιστών.
 • Η πιθανότητα επανάληψης.

Ένας καλοήθης όγκος δεν μεταστατώνεται, καθώς τα κύτταρα του είναι σταθερά διασυνδεδεμένα, δεν αναπτύσσονται σε γειτονικούς ιστούς και κατά συνέπεια δεν τα καταστρέφουν. Κατά κανόνα, δεν υπάρχει γενική επίδραση στο σώμα, οι μοναδικές εξαιρέσεις είναι σχηματισμοί που παράγουν ορμόνες ή άλλες βιολογικά δραστικές ουσίες. Η τοπική επιρροή συνίσταται στην απομάκρυνση υγιεινών ιστών, στη σύνθλιψή τους και στην ατροφία, η βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από τη θέση και το μέγεθος της νεοπλασίας. Για τις καλοήθεις διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη και χαμηλή πιθανότητα υποτροπής.

διαφορές σε καλοήθεις (Α) και κακοήθεις (Β) όγκους

Φυσικά, τα καλοήθη νεοπλάσματα δεν ενσταλάζουν έναν τέτοιο φόβο όπως ο καρκίνος, αλλά εξακολουθούν να είναι επικίνδυνα. Έτσι, υπάρχει σχεδόν πάντα ο κίνδυνος κακοήθειας (κακοήθειας), που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε ένα χρόνο είτε σε δεκαετίες μετά την εμφάνιση της νόσου. Οι πιο επικίνδυνες από την άποψη αυτή, τα θηλώματα της ουροφόρου οδού, ορισμένοι τύποι νευρών, αδενωμάτων και αδενωματωδών πολύποδων της γαστρεντερικής οδού. Ταυτόχρονα, μερικοί όγκοι, για παράδειγμα, ένα λιπόμα που αποτελείται από λιπώδη ιστό, δεν μπορούν να κακοήθουν και να αποδώσουν μόνο ένα καλλυντικό ελάττωμα ή να έχουν τοπικό αποτέλεσμα λόγω του μεγέθους τους ή της θέσης τους.

Τύποι όγκων

Για τη συστηματικοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τους γνωστούς όγκους, την ενοποίηση των προσεγγίσεων στη διάγνωση και τη θεραπεία, έχουν αναπτυχθεί ταξινομήσεις νεοπλασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και τη συμπεριφορά τους στο σώμα.

Το κύριο χαρακτηριστικό που επιτρέπει τον διαχωρισμό του όγκου σε ομάδες, είναι η δομή και η πηγή. Τόσο οι καλοήθεις όσο και οι κακοήθεις νεοπλασίες έχουν επιθηλιακή προέλευση, μπορεί να συνίστανται σε δομές συνδετικού ιστού, μύες, ιστό οστών κ.λπ.

Οι επιθηλιακοί κακοήθεις όγκοι ενώνουν την έννοια του "καρκίνου", ο οποίος είναι αδενικός (αδενοκαρκίνωμα) και προέρχεται από το MPE (καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων). Κάθε είδος έχει διάφορα επίπεδα κυτταρικής διαφοροποίησης (υψηλοί, μέτριοι, χαμηλού βαθμού όγκοι), που καθορίζει την επιθετικότητα και την πορεία της νόσου.

Η καλοήθη επιθηλιακή νεοπλασία περιλαμβάνει θηλώματα που προέρχονται από το επίπεδο ή μεταβατικό επιθήλιο και αδενώματα που αποτελούνται από αδενικό ιστό.

Τα αδενώματα, τα αδενοκαρκινώματα, τα θηλώματα δεν έχουν διαφορές οργάνων και είναι στερεότυπα σε διαφορετικές θέσεις. Υπάρχουν μορφές όγκων, ιδιόμορφες μόνο σε συγκεκριμένα όργανα ή ιστούς, όπως, για παράδειγμα, ινωδοενέωμα του μαστού ή καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων.

Μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία, σε αντίθεση με τα επιθηλιακά νεοπλάσματα, χαρακτηρίζεται από όγκους που προέρχονται από το λεγόμενο μεσεγχύμη. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει:

 • Συνδυασμός των σχηματισμών των ιστών (ιώδιο, ινοσάρκωμα).
 • Νεοπλασία λιπών (λιπόμα, λιποσάρκωμα, όγκος καφέ λίπους);
 • Όγκοι από τους μύες (rhabda και leiomyomas, μυοσάρκωμα).
 • Νεοπλάσματα οστών (οστεώματα, οστεοσαρκώματα).
 • Αγγειακές νεοπλασίες (αιμαγγειώματα, λεμφαγγείωμα, αγγειακά σαρκώματα).

Η εμφάνιση του όγκου είναι πολύ διαφορετική: με τη μορφή ενός περιορισμένου κόμβου, του κουνουπιδιού, του μύκητα, με τη μορφή δομών χωρίς ανάπτυξη, ελκών κ.λπ. Η επιφάνεια είναι ομαλή, τραχιά, άνιση, θηλώδης. Σε κακοήθεις όγκους παρατηρούνται συχνά δευτερογενείς μεταβολές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την εξασθενημένη ανταλλαγή κυττάρων με την ανάπτυξή τους στις περιβάλλοντες δομές: αιμορραγίες, νέκρωση, υπερφόρτωση, σχηματισμός βλέννας, κύστεις.

Μικροσκοπικά, οποιοσδήποτε όγκος αποτελείται από ένα κυτταρικό συστατικό (παρέγχυμα) και ένα στρώμα που εκτελεί υποστηρικτικό και θρεπτικό ρόλο. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης ενός νεοπλάσματος, τόσο πιο διατεταγμένη θα είναι η δομή του. Σε κακώς διαφοροποιημένους (εξαιρετικά κακοήθεις) όγκους στρώματος, μπορεί να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός και τα κακοήθη κύτταρα θα σχηματίσουν το μεγαλύτερο μέρος του σχηματισμού.

Τα νεοπλάσματα της πιο διαφοροποιημένης τοπικής προσαρμογής είναι κοινά παντού, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, ούτε τα παιδιά ούτε οι ηλικιωμένοι είναι εξοικειωμένοι. Εμφανίζεται στο σώμα, ο όγκος επιδέξια "πηγαίνει μακριά" από την ανοσολογική απόκριση και προστατευτικά συστήματα με στόχο την αφαίρεση όλων των ξένων ουσιών. Η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές συνθήκες, αλλάζοντας τη δομή των κυττάρων και τις αντιγονικές ιδιότητες τους, επιτρέπει στο νεόπλασμα να υπάρχει ανεξάρτητα, "παίρνοντας" όλα τα απαραίτητα από το σώμα και επιστρέφοντας τα προϊόντα του μεταβολισμού του. Έχοντας αναδυθεί μια φορά, ο καρκίνος εξαρτάται απόλυτα από το έργο πολλών συστημάτων και οργάνων, βάζοντας τα εκτός δράσης από τη ζωτική τους δραστηριότητα.

Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται συνεχώς με το πρόβλημα των όγκων, αναζητώντας νέους τρόπους για να εντοπίσουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια, να προσδιορίσουν τους παράγοντες κινδύνου, να δημιουργήσουν τους γενετικούς μηχανισμούς του καρκίνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόοδος σε αυτό το θέμα, αν και αργά, αλλά συμβαίνει.

Σήμερα, πολλοί όγκοι, ακόμα και κακοήθεις, ανταποκρίνονται επιτυχώς στη θεραπεία. Η ανάπτυξη χειρουργικών τεχνικών, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων αντικαρκινικών φαρμάκων, νέες μέθοδοι ακτινοβόλησης επιτρέπουν σε πολλούς ασθενείς να απαλλαγούν από τον όγκο, αλλά το ερευνητικό έργο προτεραιότητας παραμένει η αναζήτηση μέσων για την καταπολέμηση της μετάστασης.

Η ικανότητα διάδοσης σε όλο το σώμα καθιστά τον κακοήθη όγκο σχεδόν άτρωτο και όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι θεραπείας είναι αναποτελεσματικές παρουσία δευτερογενών ογκωδών όγκων. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μυστήριο του όγκου θα ξετυλιχθεί στο εγγύς μέλλον και οι προσπάθειες των επιστημόνων θα οδηγήσουν στην εμφάνιση μιας πραγματικά αποτελεσματικής θεραπείας.

Κακοήθεις όγκοι: σημεία, αιτίες και μέθοδοι θεραπείας

Μια φοβερή διάγνωση όπως ο καρκίνος, όλοι φοβούνται να ακούσουν. Και αν νωρίτερα τέτοιες κακοήθεις διαδικασίες εντοπίστηκαν μόνο στους ηλικιωμένους, σήμερα, μια τέτοια παθολογία συχνά επηρεάζει τους νέους μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Ο κακοήθης όγκος είναι καρκίνος ή όχι;

Ο σχηματισμός μιας κακοήθους προέλευσης ονομάζεται ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή και ανάπτυξη μη φυσιολογικών κυττάρων που συμβάλλουν στην καταστροφή υγιών ιστών. Τα κακοήθη νεοπλάσματα είναι επικίνδυνα για τη γενική υγεία και σε μερικές περιπτώσεις είναι απειλητικά για τη ζωή, καθώς μεταστρέφονται σε μακρινά όργανα και είναι ικανά εισβολής σε κοντινούς ιστούς.

Τι είναι διαφορετικό από έναν καλοήθη όγκο;

Τα διακριτικά χαρακτηριστικά της ογκολογίας της καλοήθους φύσης είναι το γεγονός ότι ένας τέτοιος όγκος βρίσκεται σε ένα είδος κάψουλας που χωρίζει και προστατεύει από τον όγκο που βρίσκεται γύρω από τον ιστό.

Η κακοήθης φύση του όγκου της δίνει την δυνατότητα να αναπτυχθεί σε γειτονικούς ιστούς, προκαλώντας έντονο πόνο και καταστροφή, μεταστατώντας σε όλο το σώμα.

Τα ανώμαλα κύτταρα διαιρούνται εύκολα και εξαπλώνονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος μέσω του σώματος, σταματώντας σε διάφορα όργανα και σχηματίζοντας έναν νέο όγκο εκεί, τον ίδιο με τον πρώτο. Παρόμοιοι όγκοι ονομάζονται μεταστάσεις.

Οι μη τυπικοί σχηματισμοί χωρίζονται σε διάφορες ποικιλίες:

 • Καρκίνωμα ή καρκίνος. Διαγνωρίζεται σε περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων παρόμοιας ογκολογίας. Η εκπαίδευση σχηματίζεται συχνότερα στο έντερο, τους πνεύμονες, τον μαστικό ή προστάτη, τον οισοφάγο. Ένας παρόμοιος όγκος σχηματίζεται από επιθηλιακά κύτταρα. Η εμφάνιση ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία. Γενικά, είναι ένας κόμπος με ανώμαλη επιφάνεια ή λεία επιφάνεια, σκληρή ή μαλακή δομή.
 • Σάρκωμα. Αυξάνεται από τα μυϊκά κύτταρα και τον συνδετικό ιστό των οστών. Είναι αρκετά σπάνιο (1% όλων των υποκείμενων ογκολογικών οδών) και μπορεί να εντοπιστεί στο δέρμα, τη μήτρα, τα οστά, τις αρθρώσεις, τους πνεύμονες ή τους μαλακούς ιστούς του μηρού κλπ. Ένας τέτοιος όγκος χαρακτηρίζεται από παροδική ανάπτυξη και μετάσταση. Συχνά, ακόμη και με την έγκαιρη διάγνωση και απομάκρυνση επαναλαμβάνονται ξανά.
 • Λέμφωμα. Αποτελείται από λεμφατικούς ιστούς. Οι όγκοι αυτοί οδηγούν σε παραβιάσεις των οργανικών λειτουργιών, καθώς το λεμφικό σύστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προστασία του σώματος από μολυσματικές αλλοιώσεις, παρουσία όγκου δεν μπορεί να εκτελέσει τα κύρια καθήκοντά του.
 • Γλιώμα Δημιουργείται στον εγκέφαλο, αναπτύσσοντας τα κύτταρα των νευρικών κυττάρων. Συνήθως συνοδεύεται από σοβαρό πονοκέφαλο και ζάλη. Γενικά, οι εκδηλώσεις ενός τέτοιου όγκου εξαρτώνται από τον εντοπισμό του στον εγκέφαλο.
 • Μελανώμα. Αυξάνεται από τα μελανοκύτταρα και εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα του προσώπου και του λαιμού, των άκρων. Είναι σπάνιο (περίπου το 1% όλων των κακοήθων όγκων), που χαρακτηρίζεται από τάση να μετασταθούν νωρίς.
 • Λευχαιμία Αυξάνεται από κύτταρα μυελού των οστών. Στην ουσία, η λευχαιμία είναι ένας καρκίνος των κυττάρων που σχηματίζουν αίμα.
 • Teratoma. Αποτελείται από εμβρυϊκά κύτταρα που σχηματίζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της προγεννητικής περιόδου υπό την επίδραση παθογόνων παραγόντων. Οι περισσότερες φορές εντοπισμένες στους όρχεις, τις ωοθήκες, τον εγκέφαλο και τον ιερό.
 • Χοριοκαρκίνωμα. Αναπτύσσεται από ιστούς πλακούντα. Βρίσκεται μόνο στις γυναίκες, κυρίως στη μήτρα, τους σωλήνες, τις ωοθήκες κλπ.
 • Κακοήθη νεοπλάσματα που σχηματίζονται σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Αυτά περιλαμβάνουν διάφορους όγκους, όπως οστεοσάρκωμα, αμφιβληστροειδοβλάστωμα, λέμφωμα, νεφροβλάστωμα ή νευροβλάστωμα, νευρολογικούς όγκους ή λευχαιμία.

Λόγοι

Ο κύριος παράγοντας προδιάθεσης για τον σχηματισμό όγκων κακοήθους φύσης είναι η κληρονομικότητα. Εάν υπάρχουν αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς στην οικογένεια, τότε μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία του εθισμού στη νικοτίνη. Δυστυχώς, ακόμη και μια φωτογραφία του πνεύμονα που πάσχει από καρκίνο, τοποθετημένη σε ένα πακέτο τσιγάρων, δεν αποκρούει τους καπνιστές από αυτή την εξάρτηση. Το κάπνισμα συχνότερα οδηγεί στην ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ή του στομάχου.

Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί εντοπίζουν μόνο τρεις ομάδες παραγόντων που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη του καρκίνου:

 1. Βιολογική - αυτή η ομάδα περιλαμβάνει διάφορους ιούς.
 2. Χημικά - αυτά περιλαμβάνουν καρκινογόνες και τοξικές ουσίες.
 3. Φυσικά - αντιπροσωπεύουν μια ομάδα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της υπεριώδους ακτινοβολίας, της ακτινοβολίας, κ.λπ

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι εξωτερικοί. Οι εσωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη γενετική προδιάθεση.

Γενικά, ο μηχανισμός ανάπτυξης καρκίνου είναι αρκετά απλός. Τα κύτταρά μας ζουν για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο προγραμματίζονται να πεθάνουν και αντικαθίστανται από νέα. Έτσι, το σώμα ενημερώνεται συνεχώς. Για παράδειγμα, τα ερυθροκύτταρα στο αίμα (ή στα ερυθρά αιμοσφαίρια) ζουν για περίπου 125 ημέρες, και τα αιμοπετάλια - μόνο 4 ημέρες. Αυτός είναι ο φυσιολογικός κανόνας.

Αλλά με την παρουσία παθογενετικών παραγόντων, εμφανίζονται διάφορες διαταραχές και τα ξεπερασμένα κύτταρα αντί του θανάτου αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται από μόνα τους, δημιουργώντας μη φυσιολογικούς απογόνους, από τους οποίους σχηματίζονται όγκοι.

Πώς να εντοπίσετε ένα κακόηθες νεόπλασμα;

Για να προσδιοριστεί η διαδικασία των κακοήθων όγκων, είναι απαραίτητο να έχουμε μια ιδέα των συμπτωμάτων της. Έτσι, η κακοήθης ογκολογία χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

 • Πόνος Μπορεί να εμφανιστεί στην αρχή της διαδικασίας του όγκου ή να προκύψει με την περαιτέρω ανάπτυξή της. Συχνά, ο πόνος στον οστικό ιστό διαταράσσεται και υπάρχει τάση θραύσης.
 • Σημάδια αδυναμίας και χρόνιας κόπωσης. Παρόμοια συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά και συνοδεύονται από έλλειψη όρεξης, υπερ-στυπτικότητα, δραστική απώλεια βάρους, αναιμία.
 • Κατάσταση πυρετού. Ένα τέτοιο σύμπτωμα συχνά υποδεικνύει μια συστηματική εξάπλωση της διαδικασίας του καρκίνου. Η κακοήθη ογκολογία λειτουργεί με το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αρχίζει να αγωνίζεται με εχθρικά κύτταρα, γι 'αυτό εμφανίζεται η κατάσταση του πυρετού.
 • Εάν ο όγκος δεν αναπτύσσεται μέσα στο σώμα, αλλά κοντά στην επιφάνεια, τότε μπορεί να ανιχνευθεί πικρή διόγκωση ή επαγωγή.

Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τη σφραγίδα στο δέρμα, έτσι φαίνεται σαν κακοήθης όγκος - βασαλώματα

 • Στο υπόβαθρο ενός κακοήθους όγκου μπορεί να αναπτυχθεί η τάση για αιμορραγία. Στην περίπτωση του καρκίνου του στομάχου, είναι αιμορραγικός εμετός, στον καρκίνο του εντέρου - στα περιττώματα του αίματος, στον καρκίνο της μήτρας - στην αιματηρή κολπική απόρριψη, στον καρκίνο του προστάτη - στο σπέρμα του αίματος, στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης - στα αιματηρά ούρα κλπ.
 • Στο υπόβαθρο μιας διαδικασίας κακοήθους όγκου, εμφανίζεται αύξηση των λεμφογαγγλίων, εμφανίζονται νευρολογικά συμπτώματα, ο ασθενής συχνά υφίσταται διάφορες φλεγμονές, μπορεί να εμφανιστεί οποιοδήποτε δερματικό εξάνθημα ή κίτρινη κηλίδα, έλκη κ.λπ.

Τα συνολικά συμπτώματα αυξάνονται σταδιακά, συμπληρώνονται με όλες τις νέες ενδείξεις, η κατάσταση βαθμιαία επιδεινώνεται, γεγονός που συνδέεται με την τοξική βλάβη στο σώμα από τα προϊόντα της δραστηριότητας του όγκου.

Τρόποι μετάστασης

Οι κακοήθεις όγκοι είναι επιρρεπείς στην εξάπλωση σε άλλα όργανα, δηλαδή σε μετάσταση. Συνήθως το στάδιο της μετάστασης αρχίζει στα μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας του όγκου. Γενικά, η μετάσταση πραγματοποιείται με 3 τρόπους: αιματογενείς, λεμφογενείς ή μικτές.

 • Η αιματογενής οδός - η εξάπλωση της καρκινικής διαδικασίας μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, όταν τα κύτταρα όγκου εισέρχονται στο αγγειακό σύστημα και μεταφέρονται σε άλλα όργανα. Τέτοιες μεταστάσεις είναι χαρακτηριστικές των σαρκωμάτων, του χοριοεπιθηλίου, των υπερπυρόμορφων, των λεμφωμάτων και των όγκων αιματοποιητικών ιστών.
 • Η λεμφογενής οδός περιλαμβάνει μετάσταση κυττάρων όγκου μέσω της ροής λεμφαδένων μέσω των λεμφαδένων και περαιτέρω σε κοντινούς ιστούς. Αυτή η οδός μετάστασης είναι χαρακτηριστική των εσωτερικών όγκων όπως ο καρκίνος της μήτρας, του εντέρου, του στομάχου, του οισοφάγου κλπ.
 • Η μικτή διαδρομή περιλαμβάνει λεμφογενή και αιματογενή μετάσταση. Μια τέτοια εξάπλωση της διαδικασίας του όγκου είναι χαρακτηριστική για τις περισσότερες κακοήθεις ογκολογίες (καρκίνοι του μαστού, των πνευμόνων, του θυρεοειδούς, των ωοθηκών ή των βρογχικών).

Στάδια ανάπτυξης

Στη διάγνωση, καθορίζεται όχι μόνο ο τύπος κακοήθειας, αλλά και το στάδιο της ανάπτυξής του. Συνολικά υπάρχουν 4 στάδια:

 • Το στάδιο Ι χαρακτηρίζεται από ένα μικρό μέγεθος του όγκου, την έλλειψη βλάστησης του όγκου στους παρακείμενους ιστούς. Η διαδικασία του όγκου δεν συλλαμβάνει τους λεμφαδένες.
 • Για το στάδιο ΙΙ της διαδικασίας κακοήθους όγκου, είναι σαφής ο ορισμός ενός όγκου εντός του αρχικού του εντοπισμού, αν και μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες μεταστάσεις σε λεμφαδένες περιφερειακής σημασίας.
 • Το στάδιο ΙΙΙ χαρακτηρίζεται από τη βλάστηση ενός όγκου στον ιστό που βρίσκεται γύρω από αυτό. Η μετάσταση στους περιφερειακούς λεμφαδένες γίνεται πολλαπλάσια.
 • Στο στάδιο IV, η μετάσταση απλώνεται όχι μόνο μέσω των λεμφαδένων, αλλά και στα μακρινά όργανα.

Διαγνωστικές μέθοδοι

Η διάγνωση της ογκολογίας μιας κακοήθους φύσης συνίσταται στην πραγματοποίηση των ακόλουθων διαδικασιών:

 • Ακτινογραφική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει:
 1. Αξονική τομογραφία με ακτίνες Χ.
 2. Ενδοσκοπική εξέταση.
 3. Διάγνωση με υπερήχους.
 4. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός.
 • Ραδιοϊσοτόπια διάγνωση όγκων κακοήθειας, η οποία περιλαμβάνει:
 1. Θερμογραφία.
 2. Ραδιοανοσοστυπία ·
 3. Ανίχνευση δεικτών όγκου.
 4. Μελέτη του επιπέδου της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης.
 5. Το επίπεδο του καρκίνου και του εμβρυονικού αντιγόνου κ.λπ.

Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι - σημεία και διαφορές

Πρώτα απ 'όλα, όταν ένας ασθενής λαμβάνει πληροφορίες ότι ένας όγκος έχει λεηλατηθεί κάπου, θέλει να γνωρίσει την καλοσύνη του. Όλοι δεν γνωρίζουν ότι ένα καλοήθες νεόπλασμα δεν είναι καρκίνος και δεν ανήκει σε αυτό με κανένα τρόπο, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσετε, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αυτός ο όγκος μπορεί να μετατραπεί σε κακοήθη.

Στο στάδιο της διάγνωσης, μόλις εντοπιστεί ένα νεόπλασμα, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η κακοήθειά του. Αυτοί οι σχηματισμοί διαφέρουν στην πρόγνωση για τον ασθενή και στην πορεία της ίδιας της νόσου.

Πολλοί άνθρωποι συγχέουν καλοήθεις και κακοήθεις όγκους, αν και είναι εντελώς διαφορετικές ασθένειες του καρκίνου. Μπορούν να έχουν ομοιότητα μόνο στο ότι προέρχονται από τις ίδιες κυτταρικές δομές.

Κακοήθης όγκος

Οι κακοήθεις όγκοι περιλαμβάνουν νεοπλάσματα, τα οποία αρχίζουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο και τα κύτταρα είναι πολύ διαφορετικά από τα υγιή, δεν εκτελούν τη λειτουργία τους και δεν πεθαίνουν.

Σημάδια και χαρακτηριστικά

 1. Αυτονομία - μια μετάλλαξη εμφανίζεται στο επίπεδο γονιδίου όταν παραβιάζεται ο κύριος κυτταρικός κύκλος. Και αν ένα υγιές κύτταρο μπορεί να διαιρέσει ένα περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και έπειτα πεθαίνει, τότε ο καρκίνος μπορεί να διαιρείται άπειρα. Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, μπορεί να υπάρχει και να είναι αθάνατος.
 2. Atypia - το κύτταρο γίνεται διαφορετικό από το υγιές σε κυτταρολογικό επίπεδο. Εμφανίζεται ένας μεγάλος πυρήνας, αλλάζει η εσωτερική δομή και το πρόγραμμα. Σε καλοήθη, είναι πολύ κοντά στη δομή των φυσιολογικών κυττάρων. Τα κακοήθη κύτταρα αλλάζουν εντελώς τη λειτουργία, το μεταβολισμό και την ευαισθησία σε ορισμένες ορμόνες. Αυτά τα κύτταρα είναι συνήθως στη διαδικασία ακόμα πιο μετασχηματισμένα και προσαρμόζονται στο περιβάλλον.
 3. Μεταστάσεις - Τα υγιή κύτταρα έχουν παχύτερο εξωκυτταρικό στρώμα που τα κρατά σαφώς και τα εμποδίζει να μετακινούνται. Στα κακοήθη κύτταρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, συχνά σε 4 στάδια ανάπτυξης της εκπαίδευσης, διακόπτουν και μεταφέρονται μέσω του λεμφικού συστήματος και του συστήματος αίματος. Οι ίδιες οι μεταστάσεις μετά το θάνατο εγκαταλείπουν στα όργανα ή τους λεμφαδένες και αρχίζουν να αναπτύσσονται εκεί, επηρεάζοντας τους πλησιέστερους ιστούς και όργανα.
 4. Εισβολή - τέτοια κύτταρα έχουν την ικανότητα να μεγαλώνουν σε υγιή κύτταρα, να τα καταστρέφουν. Ταυτόχρονα, εκπέμπουν επίσης τοξικές ουσίες, απόβλητα, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Σε καλοήθεις σχηματισμούς, δεν καταστρέφουν, αλλά απλώς ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης, αρχίζουν να ωθούν πίσω τα υγιή κύτταρα, όπως ήταν, πιέζοντάς τα.

Το καρκίνωμα και άλλες κακοήθεις νόσοι αρχίζουν να αναπτύσσονται μάλλον γρήγορα, μεγαλώνουν στο πλησιέστερο όργανο, επηρεάζοντας τους τοπικούς ιστούς. Αργότερα στα στάδια 3 και 4, εμφανίζεται μετάσταση και ο καρκίνος εξαπλώνεται σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τόσο τα όργανα όσο και τους λεμφαδένες.

Υπάρχει επίσης μια τέτοια διαφοροποίηση, ο ρυθμός ανάπτυξης της εκπαίδευσης εξαρτάται επίσης από αυτήν.

 1. Ο πολύ διαφοροποιημένος καρκίνος είναι αργός και όχι επιθετικός.
 2. Μικρά διαφοροποιημένος καρκίνος - μέσος ρυθμός ανάπτυξης.
 3. Ο αδιαφοροποίητος καρκίνος είναι ένας πολύ γρήγορος και επιθετικός καρκίνος. Πολύ επικίνδυνο για τον ασθενή.

Συχνά συμπτώματα

Τα πρώτα συμπτώματα ενός κακοήθους όγκου είναι πολύ θολά και η ασθένεια συμπεριφέρεται πολύ μυστικιστικά. Συχνά, στα πρώτα συμπτώματα, οι ασθενείς τους προκαλούν σύγχυση με κοινές ασθένειες. Είναι σαφές ότι κάθε νεόπλασμα έχει τα δικά του συμπτώματα, τα οποία εξαρτώνται από τη θέση και το στάδιο, αλλά θα σας πούμε για τα κοινά.

 • Τοξίκωση - ο όγκος παράγει μια τεράστια ποσότητα αποβλήτων και πρόσθετες τοξίνες.
 • Η τοξίκωση προκαλεί πονοκεφάλους, ναυτία και εμετό.
 • Η φλεγμονή - οφείλεται στο γεγονός ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αρχίζει να καταπολεμά τα άτυπα κύτταρα.
 • Απώλεια βάρους - Ο καρκίνος καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών ουσιών. Επίσης, κάτω από το περιβάλλον της μέθης πέφτει η όρεξη.
 • Αδυναμία, πόνος στα οστά, μύες.
 • Αναιμία

Διαγνωστικά

Πολλοί ανησυχούν για το ερώτημα: "Πώς να προσδιορίσετε έναν κακοήθωτο όγκο;". Για το σκοπό αυτό, ο γιατρός διεξάγει μια σειρά από έρευνες και εξετάσεις, όπου είτε η κακοήθης ή καλοήθης εκπαίδευση εντοπίζεται στο τελευταίο στάδιο.

 1. Μια πρώτη εξέταση και αμφισβήτηση του ασθενούς.
 2. Ανατίθεται στην γενική και βιοχημική ανάλυση του αίματος. Μπορείτε ήδη να δείτε τυχόν αποκλίσεις σε αυτό. Αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, ESR και άλλοι δείκτες μπορεί να υποδεικνύουν την ογκολογία. Μπορούν να συνταγογραφήσουν μια δοκιμή για δείκτες όγκου, αλλά αυτό σπάνια γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 3. Υπερηχογράφημα - στη συμπτωματολογία ανιχνεύεται ο τόπος εντοπισμού και γίνεται η εξέταση. Μπορείτε να δείτε μια μικρή σφραγίδα και μέγεθος.
 4. MRI, CT - σε μεταγενέστερα στάδια, είναι πιθανό να παρατηρηθεί κακοήθεια στην εξέταση αυτή, εάν ο καρκίνος μεγαλώσει στα πλησιέστερα όργανα και επηρεάζει άλλους ιστούς.
 5. Η βιοψία είναι η πιο ακριβής μέθοδος για τον προσδιορισμό ακόμη και στο στάδιο 1, κακοήθεια. Ένα κομμάτι εκπαίδευσης λαμβάνεται για ιστολογική εξέταση.

Πρώτον, πραγματοποιείται πλήρης διάγνωση και στη συνέχεια η θεραπεία έχει ήδη συνταγογραφηθεί ανάλογα με την τοποθεσία, το προσβεβλημένο όργανο, το στάδιο, τη βλάβη στο πλησιέστερο όργανο και την παρουσία μεταστάσεων.

Καλοήθης όγκος

Ας απαντήσουμε στην συχνά τεθείσα ερώτηση: "Είναι ένας καλοήθης όγκος καρκίνος ή όχι;" - Όχι, οι όγκοι αυτοί έχουν συχνά μια ευνοϊκή πρόγνωση και σχεδόν 100% θεραπεία για τη νόσο. Φυσικά, εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη τον εντοπισμό και το βαθμό βλάβης των ιστών.

Στο κυτταρολογικό επίπεδο, τα καρκινικά κύτταρα είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα υγιή. Έχουν επίσης υψηλό βαθμό διαφοροποίησης. Η κύρια διαφορά από τον καρκίνο είναι ότι ένας τέτοιος όγκος βρίσκεται μέσα σε μια συγκεκριμένη κάψουλα ιστού και δεν μολύνει τα πλησιέστερα κύτταρα, αλλά μπορεί να συμπιέσει έντονα τα γειτονικά.

Σημεία και διαφορά με κακοήθη διαμόρφωση

 1. Ένα μεγάλο σύνολο κυττάρων.
 2. Λάθος κατασκευή υφασμάτων.
 3. Χαμηλή πιθανότητα υποτροπής.
 4. Μην μεγαλώνετε στον πλησιέστερο ιστό.
 5. Μην εκπέμπουν τοξίνες και δηλητήρια.
 6. Μην παραβιάζετε την ακεραιότητα του κοντινού ιστού. Και βρίσκεται στον εντοπισμό της κυτταρικής δομής του.
 7. Αργή ανάπτυξη.
 8. Ικανότητα κακοήθειας - να γίνει καρκίνος. Ιδιαίτερα επικίνδυνο για: γαστροεντερικούς πολύποδες, θηλώματα του αναπαραγωγικού συστήματος, νέβες, αδενώματα κλπ.

Τα καλοήθη νεοπλάσματα δεν θεραπεύουν χημειοθεραπεία με φάρμακα χημειοθεραπείας, ούτε ακτινοβολούν. Χειρουργική απομάκρυνση χρησιμοποιείται συνήθως · είναι πολύ απλό να γίνει αυτό, αφού ο ίδιος ο σχηματισμός βρίσκεται μέσα στον ίδιο ιστό και διαχωρίζεται από μια κάψουλα. Εάν ο όγκος είναι μικρός, μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή.

Στάδια ανάπτυξης ενός καλοήθους όγκου

 1. Έναρξη - υπάρχει μια μετάλλαξη ενός από τα δύο γονίδια: αναπαραγωγή, αθανασία. Όταν ένας κακοήθης όγκος είναι μια μετάλλαξη δύο ταυτόχρονα.
 2. Προώθηση - χωρίς συμπτώματα, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και διαιρούνται ενεργά.
 3. Πρόοδος - Ο όγκος γίνεται μεγάλος και αρχίζει να ασκεί πίεση στους παρακείμενους τοίχους. Μπορεί να μετατραπεί σε κακοήθη.

Τύποι όγκων

Συνήθως, ο διαχωρισμός ανά τύπο προέρχεται από τη δομή των ιστών και πιο συγκεκριμένα από τον τύπο του ιστού που προήλθε από τον όγκο: συνδετικό, ιστικό, λιπώδες, μυϊκό, κ.λπ.

Καρκίνο Του Δέρματος

Καρκίνο Του Εγκεφάλου