loader
Συνιστάται

Κύριος

Φίμπα

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα είναι μια ιστολογική παραλλαγή του βρογχοπνευμονικού καρκίνου, που αντιπροσωπεύεται από ένα κακοήθες αδενικό επιθήλιο. Ένα παθογνωμονικό κλινικό σύμπτωμα του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα είναι ένας βήχας με μεγάλη ποσότητα πτυέλων. η αιμόπτυση, ο θωρακικός πόνος, η δύσπνοια, οι πρησμένοι λεμφαδένες, η υποαμφιβληστροειδοπάθεια παρατηρούνται επίσης. Η διαδικασία του καρκίνου μπορεί να υποψιαστεί με βάση τα δεδομένα της ακτινογραφίας, της αξονικής τομογραφίας των πνευμόνων, της βρογχοσκόπησης, ωστόσο, είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διάγνωσης μόνο αφού διεξαχθεί μια μορφολογική μελέτη του υλικού. Ανάλογα με το στάδιο του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, πραγματοποιείται χειρουργική θεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή συνδυασμός αυτών.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Το αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα είναι ένα κακοήθες νεόπλασμα που προέρχεται από τις αδενικές δομές των κυψελίδων και των βρόγχων. Το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο κοινός μορφολογικός τύπος καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος διαγνωρίζεται σε πνευμονία σε 35-40% των περιπτώσεων. Η συνηθέστερη αυτή ιστολογική μορφή είναι μεταξύ ανδρών άνω των 60 ετών. Σε 70% των περιπτώσεων, το νεόπλασμα αναπτύσσεται από τα βασικά κύτταρα των μικρών βρόγχων και έχει περιφερειακή εντοπισμό. πολύ λιγότερο συχνά προέρχεται από τους βλεννογόνους των μεγάλων βρόγχων και βρίσκεται κεντρικά. Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα έχει τάση για ταχεία πρόοδο - εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μέσα σε έξι μήνες, το μέγεθός του μπορεί να διπλασιαστεί.

Αιτίες πνευμονικού αδενοκαρκινώματος

Σε αντίθεση με άλλους κακοήθεις όγκους του πνεύμονα, ο κίνδυνος αδενοκαρκινώματος δεν εξαρτάται από το μήκος του ενεργού καπνίσματος. Σε μη-καπνιστές ασθενείς, ο όγκος συνήθως αναπτύσσεται στο υπόβαθρο περιορισμένης πνευμονικής ίνωσης. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την παθητική εισπνοή καπνού τσιγάρων, σκόνης, ραδονίου, διαφόρων πτητικών καρκινογόνων ουσιών. Η πνευμονοκονίαση, ιδιαίτερα η αμιάντωση, αυξάνει τον κίνδυνο πνευμονικού αδενοκαρκινώματος δέκα φορές.

Στην αιτιολογία των αδενικών όγκων, δεν αποκλείεται ο ρόλος των ιών που επηρεάζουν το βρογχικό επιθήλιο, προκαλώντας βλάβη στο DNA και ενεργοποίηση πρωτο-ογκογόνων. Η πιθανότητα εμφάνισης αδενοκαρκινώματος αυξάνεται στο πλαίσιο μακροχρόνιας ορμονικής θεραπείας, καλοήθων πνευμονικών όγκων και COPD. Μια γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα είναι επίσης δυνατή.

Ταξινόμηση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα

Σύμφωνα με τον βαθμό διαφοροποίησης, τα αδενοκαρκινώματα του πνεύμονα χωρίζονται σε υψηλά, μέτρια και ελάχιστα διαφοροποιημένα. Οι εξαιρετικά διαφοροποιημένοι τύποι περιλαμβάνουν ακεναρικά και θηλώδη αδενοκαρκινώματα που αποτελούνται από κύτταρα που σχηματίζουν ενεργά βλέννα. Οι όγκοι με μέτριο βαθμό διαφοροποίησης έχουν αδενική-στερεή δομή. μόνο ένα μέρος των κυττάρων είναι βλέννα που παράγει σε αυτά. Η παρουσία στερεών δομών και πολυγωνικών κυττάρων που σχηματίζουν βλέννα είναι χαρακτηριστική της μικροσκοπικής εικόνας ελαφρώς διαφοροποιημένων αδενοκαρκινωμάτων του πνεύμονα. Ο καρκίνος του βρογχιοδιαλυτού απομονώνεται σε ξεχωριστό είδος, στον οποίο ο όγκος απλώνεται κατά μήκος των τοιχωμάτων των τερματικών βρογχιολών και των κυψελίδων.

Ανάλογα με την έκταση της βλάβης, υπάρχουν τέσσερα στάδια αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα.

Στάδιο I - μέγεθος όγκου μικρότερο από 3 cm, ο επιπολασμός του περιορίζεται σε ένα τμήμα του πνεύμονα ή σε τμήματα του βρόγχου. δεν υπάρχουν μεταστάσεις

Στάδιο ΙΙ - το μέγεθος του όγκου δεν υπερβαίνει τα 6 cm, ο επιπολασμός δεν υπερβαίνει τα όρια του τμήματος του πνεύμονα ή των τμημάτων του βρόγχου. που καθορίζεται από την παρουσία μεταστάσεων σε βρογχοπνευμονικούς λεμφαδένες

Στάδιο III - το μέγεθος του σχηματισμού περισσότερο από 6 cm, η διαδικασία του όγκου συλλαμβάνει ολόκληρο τον λοβό, τον λοβό ή κύριο βρόγχο? οι μεταστάσεις σε τραχεοβρογχικά, παρατραχιακά και διχαλωτικά λεμφογάγγλια προσδιορίζονται

Στάδιο IV - ο όγκος εξαπλώνεται σε έναν άλλο πνεύμονα, δίπλα σε ανατομικές δομές. παρατηρείται τοπική και μακρινή μετάσταση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, είναι δυνατή η ανάπτυξη πλευρίτιδας του καρκίνου.

Συμπτώματα του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα

Στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης, το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα είναι σχεδόν ασυμπτωματικό. Με την αύξηση του μεγέθους του όγκου, εμφανίζεται ένας επίμονος βήχας με άφθονη έκκριση των βλεννογόνων πτυέλων, αιμόπτυση. Για τον περιφερικό καρκίνο του πνεύμονα, ο θωρακικός πόνος και η δύσπνοια είναι συνηθέστεροι. στα μεταγενέστερα στάδια μπορεί να εμφανιστεί πλευρίτιδα. Στον κεντρικό εντοπισμό με ενδοβρογχική ανάπτυξη όγκου, δυσκολία στην αναπνοή, αναπνευστική συριγμό αναπτύσσεται, αποφρακτική πνευμονία είναι δυνατή. Λόγω παραβίασης της ανταλλαγής αερίων στο βρογχιοκυτταρικό καρκίνωμα, εμφανίζονται σημάδια αναπνευστικής ανεπάρκειας (υποξαιμία, δύσπνοια), βήχας με πολλά πτύελα.

Συχνές εκδηλώσεις που συμβαίνουν σε οποιεσδήποτε παραλλαγές του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα περιλαμβάνουν ανεξήγητη κατάσταση υπογλυκαιμίας, υποτροπιάζουσα πνευμονία και πλευρίτιδα, φωνητικές διαταραχές (δυσφωνία), λεμφαδενίτιδα και λεμφαγγίτιδα, απότομη απώλεια σωματικού βάρους χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες. Το αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων είναι χαρακτηριστικό της πρώιμης εμφάνισης μεταστατικών εστιών στο ήπαρ, στα οστά, στον εγκέφαλο, στα επινεφρίδια.

Διάγνωση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα

Το πρότυπο για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι ένας συνδυασμός ακτινογραφικών και ενδοσκοπικών δεδομένων, που υποστηρίζονται από τα αποτελέσματα της μορφολογικής έρευνας. Στην ακτινογραφία ανασκόπησης του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα ανιχνεύεται με τη μορφή στρογγυλής σκιάς, μερικές φορές μπορεί να προσδιοριστεί η υπεζωκοτική συλλογή. Τα ραδιολογικά συμπτώματα του βρογχιολαρωματικού καρκίνου είναι περιορισμένες περιοχές σκίασης με ζώνες τύπου λωρίδας αυξημένης διαφάνειας ή εστίες πολλαπλών εστιακών.

Πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση του όγκου, το ενδιαφέρον των λεμφαδένων και των οργάνων του μεσοθωράκινου μας επιτρέπει να αποκτήσουμε CT των πνευμόνων. Η βρογχοσκόπηση με βιοψία είναι πιο ενημερωτική για την κεντρική θέση του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος. Ωστόσο, ακόμη και με περιφερική ανάπτυξη του όγκου κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπικής εξέτασης, μπορούν να ληφθούν βρογχικές εκκρίσεις για κυτταρολογική εξέταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο γενικός αλγόριθμος για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα της υπεζωκοτικής κοιλότητας, θωρακοκέντρηση και προεκλογική βιοψία.

Θεραπεία και πρόγνωση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα

Η τακτική της θεραπείας επιλέγεται με βάση τη θέση και το στάδιο του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος. Απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων, το πρώτο στάδιο είναι συνήθως χειρουργική παρέμβαση, ο όγκος του οποίου μπορεί να ποικίλει από την εκτομή ενός τμήματος του πνεύμονα (segmentectomy, lobectomy ή bilobectomy) έως την απομάκρυνση ολόκληρου του πνεύμονα (πνευμονεκτομή με λεμφαδενεκτομή). Εκτός από τη χειρουργική επέμβαση ή αν είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η τελευταία λόγω παραμέλησης της διαδικασίας ή της σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενούς, συνταγογραφούνται πολυχημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Η καθυστερημένη διάγνωση και η έλλειψη επαρκούς θεραπείας είναι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες: ο ρυθμός επιβίωσης πενταετούς ηλικίας σε αυτή την περίπτωση δεν υπερβαίνει το 10-15%. Μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε εκτομή πνευμόνων σε ένα ή τον άλλο όγκο, ο δείκτης αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος - 50-80%.

Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα και πόσο θα ζήσει ένα άτομο;

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα επηρεάζει έως και τριάντα πέντε τοις εκατό των ανθρώπων με καρκίνο του πνεύμονα. Αυτός είναι ένας καρκίνος που αναπτύσσεται από τον αδενικό ιστό των βρόγχων και των πνευμόνων. Η σύνθεση των κυττάρων των νεοπλασματικών - αδενικών δομών, σε συνδυασμό μεταξύ τους. Πιο συχνά ο όγκος εντοπίζεται στην επιφάνεια των μικρών βρόγχων, αλλά μερικές φορές επηρεάζει και τους μεγάλους βρόγχους. Σε σοβαρές περιπτώσεις, επηρεάζεται ολόκληρο το βρογχοπνευμονικό σύστημα.

Τρεις φορές συχνότερα η ανάπτυξη της διαδικασίας του καρκίνου καταγράφεται στους άνδρες ηλικίας μεταξύ πενήντα και εξήντα ετών. Κατά τη διάρκεια αυτού του τύπου καρκίνου, εμφανίζονται πολυάριθμα οζίδια στους πνεύμονες, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό μέγεθος και πυκνότητα. Τα νεοπλάσματα είναι κυρίως γκρίζα, αλλά μερικές φορές μπορεί να έχουν μια λευκή ή κιτρινωπή-καφέ απόχρωση. Επίσης στους όγκους υπάρχουν κύτταρα που δεν έχουν χρώμα, έτσι μερικές περιοχές του όγκου είναι διαφανείς.

Λόγοι

Σε αντίθεση με άλλες ογκολογικές παθήσεις, η αιτιολογία των οποίων δεν έχει μελετηθεί πλήρως, οι επιστήμονες μπορούν με απόλυτη ακρίβεια να απαντήσουν στο ερώτημα «γιατί εμφανίζεται ο καρκίνος του πνεύμονα». Τα αίτια και οι παράγοντες αυτής της ογκολογικής παθολογίας περιλαμβάνουν:

 • καρκινογόνες επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου με ενεργό και παθητικό κάπνισμα ·
 • αλκοολικός εθισμός;
 • κατάχρηση παλιοπραγμάτων (πικάντικο, αλμυρό, λιπαρό και πρόχειρο φαγητό) ·
 • που ζουν σε οικολογικά μολυσμένες περιοχές ·
 • εργασία σε επικίνδυνη παραγωγή ·
 • χρόνια πνευμονική νόσο.

Μεγάλη σημασία έχει η γενετική προδιάθεση. Ένα άτομο είναι πιο πιθανό να εμφανίσει καρκίνο του πνεύμονα εάν κάποιος από την οικογένεια έχει ήδη την ασθένεια.

Ταξινόμηση

Οι όγκοι των πνευμόνων ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό διαφοροποίησης. Και έτσι μπορεί να γίνει διάγνωση ενός ατόμου:

 1. Κακώς διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα.
 2. Μικτά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα.
 3. Πολύ διαφοροποιημένη μορφή αδενοκαρκινώματος.

Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο βαθμός, τόσο πιο κακοήθη η ογκολογική διαδικασία και όσο χειρότερη είναι η πρόγνωση για τον ασθενή. Οι πολύ διαφοροποιημένοι όγκοι παράγουν ενεργά βλέννα, με μέτρια διαφοροποίηση, η δομή του όγκου είναι βλεννώδης, και στους χαμηλά διαφοροποιημένους όγκους που σχηματίζουν βλέννα πολυγωνικά κύτταρα.

Στάδια

Όσον αφορά το μέγεθος του όγκου και την έκταση της εξάπλωσης της διαδικασίας του καρκίνου, υπάρχουν τέσσερα στάδια καρκίνου του πνεύμονα:

 1. Στο πρώτο στάδιο, το μέγεθος του όγκου είναι μικρότερο από τρία εκατοστά. Ο όγκος εντοπίζεται σε ένα τμήμα και δεν μετασταίνεται.
 2. Στο δεύτερο στάδιο, το μέγεθος του όγκου δεν υπερβαίνει τα 6 εκατοστά. Το νεόπλασμα περιορίζεται επίσης σε ένα τμήμα, αλλά μπορεί να υπάρχουν μεταστάσεις στους βρογχοπνευμονικούς λεμφαδένες.
 3. Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου, ο όγκος έχει διάμετρο μεγαλύτερο από έξι εκατοστά, τα κακοήθη κύτταρα εντοπίζονται σε έναν λοβό του πνεύμονα, υπάρχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες της διχαλωτικής ή παρατραχειακής περιοχής.
 4. Ο καρκίνος του πνεύμονα του τέταρτου βαθμού είναι ο σοβαρότερος και επηρεάζεται ένας άλλος πνεύμονας, η κακοήθης διαδικασία μετακινείται στις κοντινές δομές. Οι μεταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν τα μακρινά όργανα, συμβαίνει pleurisy του καρκίνου.

Όσο πιο νωρίς γίνεται η έρευνα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες θεραπείας, καθώς η πρόγνωση επιδεινώνεται με την αύξηση του σταδίου της νόσου.

Συμπτώματα

Στα πρώιμα στάδια, τα συμπτώματα του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα απουσιάζουν ή είναι τόσο ασήμαντα που ο ασθενής δεν τους δίνει προσοχή. Οι πρώτες εκδηλώσεις του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα δεν είναι τυπικές και μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές άλλες ασθένειες:

 • ένα άτομο κουράζεται γρήγορα.
 • μείωση της παραγωγικής ικανότητας ·
 • συνεχώς θέλουν να κοιμηθούν?
 • απώλεια της όρεξης.
 • απώλεια βάρους και εξάντληση του σώματος.


Καθώς ο όγκος αναπτύσσεται, προστίθενται άλλα συμπτώματα της νόσου:

 • αίμα εμφανίζεται στα πτύελα.
 • ξεκινά σταθερός βήχας με πλούσια πτύελα.
 • πρήξιμο του προσώπου και του λαιμού.
 • συνεχώς πόνο για το στήθος?
 • ένα άτομο γίνεται απαθής.
 • υπάρχει δύσπνοια, ακόμη και με μικρή άσκηση.
 • περιφερειακούς λεμφαδένες φλεγμονή?
 • συχνά αναπτύσσουν πνευμονία και πλευρίτιδα, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Επίσης, τα συμπτώματα εξαρτώνται από το ποια όργανα έπληξαν τη μετάσταση. Εάν δεν δίνετε προσοχή στα πρώτα σημάδια, τότε για το έτος ο αδενικός καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος.

Διαγνωστικά

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ασθένεια, είναι αναγκαία η διάγνωση της πνευμονολογίας:

 1. Εργαστηριακές εξετάσεις - Κυτταρολογία των πτυέλων, γενική και βιοχημική ανάλυση αίματος, δείκτες όγκων.
 2. Διατμητική βιοψία όγκου για ιστολογική εξέταση.
 3. Ακτινογραφική εξέταση του θώρακα.
 4. Μαγνητικός συντονισμός ή υπολογιστική τομογραφία.
 5. Βρογχοσκόπηση - εξέταση με βρογχοσκόπιο.
 6. Διάγνωση με υπερήχους για την ανίχνευση μεταστάσεων.

Εάν οι ασθενείς διαγνωστούν με αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων, τότε μετά από την εξέταση, συνταγογραφείται η θεραπεία.

Μέθοδοι θεραπείας

Το εάν ένας ασθενής με πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα μπορεί να θεραπευτεί εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου, την ηλικία του ασθενούς και την κατάσταση της υγείας του. Συχνότερα, πραγματοποιείται πολύπλοκη θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα, να παρατείνει τη ζωή ενός ατόμου ή ακόμα και να τον σώσει από τον όγκο.

Χειρουργική επέμβαση

Αν ο όγκος ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχει μικρό μέγεθος, τότε ο ασθενής μπορεί να θεραπευτεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση και η πλειοψηφία του οργάνου μπορεί να διατηρηθεί. Το εύρος της λειτουργίας καθορίζεται από τη θέση και το μέγεθος του νεοπλάσματος. Υπάρχουν τρεις τύποι χειρουργικής θεραπείας:

 1. Με τη σμηγματομή, ο γιατρός αφαιρεί ένα ή περισσότερα τμήματα του οργάνου που επηρεάζεται από το νεόπλασμα. Δηλαδή, ο όγκος εκτοπίζεται με ένα μέρος των κυττάρων που το περιβάλλουν.
 2. Κατά τη διάρκεια της λοβεκτομής, αφαιρείται ένας λοβός του πνεύμονα.
 3. Με πνευμονεκτομή, πραγματοποιείται πλήρης απομάκρυνση του πνεύμονα, η οποία έπληξε την ογκολογική διαδικασία.

Μαζί με έναν από αυτούς τους τύπους χειρουργικής επέμβασης, απομακρύνονται οι περιφερειακοί λεμφαδένες, δηλαδή εκείνοι που ανήκουν στο στήθος. Πριν από τη λειτουργία, οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση του δεύτερου πνεύμονα. Εάν δεν λειτουργεί αρκετά καλά, τότε η χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται και οι γιατροί προσφεύγουν μόνο στη χημική και ακτινοθεραπεία.

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοβόληση πραγματοποιείται κατά τρόπο που να μην βλάπτει τους υγιείς ιστούς. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται cyberknife, η οποία ακτινοβολεί απευθείας τον όγκο, αφού ο γιατρός καθορίσει τις συντεταγμένες και το μέγεθος του. Η ακτινοβολία εκτελείται ταυτόχρονα από διαφορετικές πλευρές του νεοπλάσματος, γεγονός που επιτρέπει την καταστροφή των κυττάρων της.

Χημειοθεραπεία

Μια αποτελεσματική θεραπεία είναι η χημειοθεραπεία. Ο γιατρός συνταγογραφεί τα φάρμακα του ασθενούς που θανατώνουν όχι μόνο τα κύρια καρκινικά κύτταρα αλλά και τα μεταστατικά νεοπλάσματα. Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, η χημική θεραπεία βοηθά στη μείωση του μεγέθους του όγκου, και μετά από χειρουργική επέμβαση, βοηθά στην πρόληψη υποτροπής. Το μειονέκτημα της χημειοθεραπείας για το αδενοκαρκίνωμα είναι ότι τα φάρμακα επιδρούν επιθετικά όχι μόνο σε ανώμαλα κύτταρα, αλλά και σε υγιή.

Παραδοσιακές μεθόδους ιατρικής

Οι λαϊκές θεραπείες για την καταπολέμηση του καρκίνου μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως πρόσθετη θεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κύρια θεραπεία που έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό. Η παραδοσιακή ιατρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει τη ναυτία και άλλες παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία. Μια αποτελεσματική συνταγή είναι η συλλογή φαρμακευτικών βοτάνων:

 • λιναρόσπορος ·
 • μαργαρίτες?
 • χρώμα μήλου?
 • πορτοκαλί άνθη?
 • φύλλα τσουκνίδας
 • Αποξηραμένα φύλλα αλόης.
 • ρίζα ginseng.

Όλα τα φυτά πρέπει να τεμαχίζονται, να αναμιγνύονται και να παρασκευάζονται. Αυτό το τσάι χρησιμοποιείται με μέλι (αν δεν υπάρχει αλλεργία) καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η χρήση οποιασδήποτε συνταγής παραδοσιακής ιατρικής θα πρέπει να συντονίζεται με τον υπεύθυνο γιατρού, αφού η αυτοθεραπεία μπορεί μόνο να επιδεινώσει την κατάσταση και να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και συνέπειες.

Πρόγνωση και πρόληψη

Ο ρυθμός επιβίωσης για το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα εξαρτάται από τον βαθμό κακοήθειας που έχει ο όγκος, όπου βρίσκεται, πόσο χρονών είναι ο ασθενής, σε ποιο στάδιο της ασθένειας άρχισε η θεραπεία και πώς το σώμα αντιδρά σε αυτό. Στο στάδιο 4 του καρκίνου των πνευμόνων, η πρόγνωση είναι η πλέον δυσμενή, δεδομένου ότι η χειρουργική επέμβαση σε αυτό το στάδιο δεν δίνει επαρκή αποτελέσματα και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των θεραπευτικών μέτρων. Μόνο το 2-3% των ασθενών αναρρώνουν από την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία.

Μετά τη θεραπεία του τρίτου σταδίου, το 10% των ανθρώπων μπορεί να υπολογίζει σε ένα ποσοστό επιβίωσης πενταετίας. Εάν πραγματοποιηθεί μια ολική εκτομή του πνεύμονα με τους προσβεβλημένους ιστούς και τους λεμφαδένες, ο ρυθμός επιβίωσης φτάνει το τριάντα τοις εκατό. Η θεραπεία στο πρώτο στάδιο δίνει το αποτέλεσμα για ένα πενταετές ποσοστό επιβίωσης 60-70%.

Η πρόληψη της νόσου είναι να αποφευχθούν παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν την ώθηση για μια ογκολογική διαδικασία στους πνεύμονες:

 • διακοπή του καπνίσματος.
 • λιγότερο να είναι σε δωμάτια που δεν αερίζονται καλά.
 • έγκαιρη και σωστή θεραπεία των ιογενών ασθενειών.
 • να τηρούν σωστή διατροφή.
 • δεν έρχονται σε επαφή με αρσενικό, αμίαντο, νικέλιο και άλλες χημικές ουσίες και εάν η εργασία συνεπάγεται επαφή με αυτούς, ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και υποβάλετε περιοδική εξέταση.

Ένας υγιεινός τρόπος ζωής με τακτική άσκηση βοηθάει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα.

Πρόγνωση ζωής για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα είναι ένας τύπος καρκίνου από τον οποίο πεθαίνουν το σαράντα τοις εκατό των καρκινοπαθών. Η εμφάνισή του συνδέεται άρρηκτα με το κάπνισμα και αντιμετωπίζεται με επιτυχία - αλλά μόνο στα αρχικά στάδια, όταν η μετάσταση δεν έχει ακόμη εξαπλωθεί σε άλλα όργανα.

Ανάπτυξη διαδικασιών και ποικιλίες

Το εσωτερικό των πνευμόνων ενός ατόμου είναι επενδεδυμένο με ελαστικό ιστό - την επιδερμίδα, η οποία είναι εύκολα τεντωμένη όταν εισπνέεται και συμπιέζεται κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Από πάνω καλύπτεται με λεπτές πέτρες, οι οποίες αντιλαμβάνονται τα σκουπίδια που πέφτουν μέσα και, μαζί με τα πτύελα, το κατευθύνουν έξω. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η επιδερμίδα μπορεί να αρχίσει να πεθαίνει:

 • Το κάπνισμα Ενενήντα εννέα τοις εκατό αυτών που πάσχουν από πνευμονικά αδενοκαρκινώματα είναι έμπειροι καπνιστές. Τα καρκινογόνα που περιέχονται στον καπνό, καίγονται κυριολεκτικά τη βλεννογόνο μεμβράνη, εξοντώνουν τα σπίτια πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα να εναποτίθενται εύκολα σκωρία, θραύσματα και σκόνη.
 • Γενετική προδιάθεση. Εάν ένα άτομο έχει τουλάχιστον τρεις συγγενείς, έχει καρκίνο - ειδικά αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα - είναι σε κίνδυνο και κάθε επίδραση στο επιθήλιο μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση του.
 • Πνευροσκλήρωση. Μία παθολογική κατάσταση στην οποία, λόγω εκφυλιστικών διεργασιών, το κανονικό επιθήλιο αρχίζει να πεθαίνει και αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό.
 • Συνεχής χτύπημα στους πνεύμονες μικρών αιωρούμενων σωματιδίων Κατά κανόνα, το αποτέλεσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε ξυλουργικές επιχειρήσεις, κριθάρι και σανό, και πουλιά αντιμετωπίζουν συνεχώς αυτό.
 • Οικολογία. Οι επιδράσεις του θορύβου, της ακτινοβολίας και του μολυσμένου αέρα μπορούν επίσης να έχουν πολύ αρνητική επίδραση στο επιθήλιο των πνευμόνων.

Όταν το επιθήλιο αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό, η περαιτέρω διαδικασία προχωρά γρήγορα: τα πτύελα που γεμίζουν με καρκινογόνες ουσίες δεν αφαιρούνται πλέον από τη σκόνη και τα συντρίμμια και συσσωρεύονται στους πνεύμονες. Τα κύτταρα που αλληλεπιδρούν συνεχώς μαζί του δηλητηριάζονται και αρχίζουν να μεταλλάσσονται σε καρκινικά κύτταρα, μετά από τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε για την πλήρη εξέλιξη του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα, ο οποίος έχει τρεις τύπους:

 • Κακώς διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Ένας όγκος αποτελείται εξίσου από στερεά κύτταρα και από κύτταρα που παράγουν βλέννα. Διαδίδεται γρήγορα, ήδη στα πρώτα στάδια της μετάστασης.
 • Μικτά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Αποτελείται κυρίως από αδενικό ιστό, εξαπλώνεται μετρίως στα αρχικά στάδια και με εκπληκτική ταχύτητα σε επόμενες.
 • Πολύ διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Στα πρώτα στάδια, τα κύτταρα όγκου διαφέρουν ελάχιστα από τα υγιή - συχνά ο γιατρός μπορεί να κάνει λάθος στη διάγνωση και να καταλάβει το λάθος μόνο όταν ο όγκος αρχίζει να αναπτύσσεται σαν μια χιονοστιβάδα.

Το καρκίνωμα του πνεύμονα του αδενώματος μπορεί να αναπτυχθεί όχι μόνο στους βαριούς καπνιστές αλλά και στους παθητικούς καπνιστές.

Η πιθανότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή σε άτομα με χαμηλή ανοσία - χωρίς να πάρει ένα μόνο τσιγάρο στο στόμα τους για όλη τη ζωή, ένα άτομο μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψει ότι έχει συμπτώματα καρκίνου του πνεύμονα.

Συμπτώματα και στάδια

Τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν είναι ορατά στα πρώτα στάδια - αυτή είναι η κύρια ύπουλη ασθένεια, η οποία συχνά μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με μεγάλη καθυστέρηση. Τα πρώτα δύο στάδια χαρακτηρίζονται συνήθως από μη ειδικά συμπτώματα ότι ένα άτομο που είναι παθιασμένο ή δεν είναι αρκετά προσεκτικοί στην υγεία του μπορεί απλά να μην παρατηρήσει:

 • η όρεξη επιδεινώνεται - ο ασθενής αρχίζει να τρώει λιγότερο από το συνηθισμένο.
 • λόγω της επιδείνωσης της όρεξης, ο ασθενής χάνει βαθμιαία βάρος - μια γυναίκα που είναι παθιασμένη με τη διατροφή μπορεί ακόμη και να είναι ευτυχής στην αρχή.
 • συνεχής αδυναμία, υπνηλία - λόγω φλεγμονής μέσα.
 • κόπωση, άγχος, αϋπνία - δεν είναι τόσο ο ίδιος ο καρκίνος που επηρεάζει, αλλά η λιμοκτονία με οξυγόνο που την ακολουθεί.
 • προοδευτική αναιμία - ακολουθούμενη από κατάθλιψη και χλιδή.

Όταν το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα μεγαλώνει, ένα άτομο έχει πιο συγκεκριμένα συμπτώματα που είναι χαρακτηριστικά του καρκίνου του πνεύμονα και τρομακτικό:

 • υπερβολικό μακρύ βήχα, στον οποίο χάνονται τα πτύελα (εάν είναι δυνατόν να δει κανείς αίμα σε αυτό, αυτό δείχνει ότι η διαδικασία έχει ήδη περάσει πολύ μακριά).
 • δυσφορία στο στήθος - συμπίεση, πόνος στον πληγέντα πνεύμονα.
 • μια αύξηση της θερμοκρασίας - συχνά μόνο μερικά δέκατα ενός βαθμού - που ο μέσος άνθρωπος δεν ακολουθεί, αλλά αυτό συνοδεύεται από κατάθλιψη και αδυναμία.
 • πρησμένοι λεμφαδένες - εμφανίζονται όταν οι μεταστάσεις τους εισβάλλουν.
 • δυσκολία στην αναπνοή, η οποία αρχικά εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, αλλά όλο και πιο συχνά σε κατάσταση ηρεμίας.

Όσο πιο πολύ συμβαίνει η διαδικασία, τόσο πιο έντονος είναι ο πόνος στο στήθος και όσο περισσότερο αίμα μπορεί να παρατηρηθεί στα πτύελα. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ανιχνεύεται το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, αν είναι δυνατόν να θεραπευθεί. Έτσι, τα στάδια ανάπτυξης της νόσου επηρεάζουν έντονα την πρόγνωση. Υπάρχουν τέσσερις από αυτές:

 1. Ο όγκος εξακολουθεί να μην υπερβαίνει τα τρία εκατοστά και βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πνεύμονα. Η μετάσταση δεν είναι. Ο ασθενής αισθάνεται ελαφριά υπνηλία και έλλειψη όρεξης. Σε αυτό το στάδιο, η θεραπεία είναι αποτελεσματική - επτά στους δέκα ασθενείς θα επιβιώσουν.
 2. Ο όγκος αναπτύσσεται στα έξι εκατοστά και συλλαμβάνει ένα τμήμα του πνεύμονα. Οι μεταστάσεις εξαπλώνονται στους παρακείμενους ιστούς και αρχίζουν να αμβλύνουν τους λεμφαδένες. Το βάρος του ασθενούς πέφτει και υπάρχει ήπιος θωρακικός πόνος. Σε αυτό το στάδιο, η θεραπεία είναι λιγότερο αποτελεσματική - πέντε στους δέκα θα επιβιώσουν.
 3. Ο όγκος αυξάνεται, οι μεταστάσεις κατακρατούν τους λεμφαδένες - όχι μόνο κοντά, αλλά και μακρινά. Τα πρώτα καρκινικά κύτταρα εισέρχονται στο αίμα. Ο ασθενής αρχίζει να υποφέρει από σπάνιες περιόδους βήχας με εξερχόμενα πτύελα. Σε αυτό το στάδιο επιβιώνουν μόνο οι τυχεροί - δύο στους δέκα θα επιβιώσουν.
 4. Ο όγκος καλύπτει πλήρως τον πνεύμονα, οι μεταστάσεις εισβάλλουν σε άλλα όργανα. Ο ασθενής πάσχει από πόνο στο στήθος και σοβαρό βήχα. Σε αυτό το στάδιο, ένα άτομο δεν θα ζήσει πολύ - δύο στους εκατό θα επιβιώσουν και αυτό θα θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία.

Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε τη θεραπεία στα αρχικά στάδια, όταν ο όγκος είναι μικρός και συγκεντρωμένος σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πνεύμονα - σε αυτό το σημείο μπορεί ακόμη να αποκοπεί. Στο τελευταίο στάδιο, η θεραπεία θα είναι αποκλειστικά συμπτωματική.

Θεραπεία

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα είναι ένας καρκίνος ο οποίος στα αρχικά στάδια είναι πλήρως θεραπευτικός. Αλλά πριν ξεκινήσετε, πρέπει να διαγνώσετε:

 • η λήψη του ιστορικού - ο γιατρός ανακαλύπτει τα συμπτώματα του ασθενούς, ρωτά αν υπάρχει προδιάθεση για καρκίνο,
 • φυσική εξέταση - ο γιατρός χτυπά στο στήθος και καθορίζει το κατά προσέγγιση μέγεθος και την τοποθεσία του όγκου?
 • Ακτινογραφία ή τομογραφία - ο γιατρός στέλνει τον ασθενή στο εργαστήριο για να προσδιορίσει ακριβώς πού είναι ο όγκος και πώς φαίνεται.
 • βιοψία και δείκτες όγκου - ο γιατρός στέλνει στον ασθενή τις εξετάσεις για να καθορίσει πόσο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα επηρεάζει το σώμα.

Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, ο γιατρός καταρτίζει σχέδιο θεραπείας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ανοσοθεραπεία Η πιο σύγχρονη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται μόνο στα πρώτα στάδια της νόσου, εγχέεται στο αίμα του ασθενούς με ειδικά μέσα που δημιουργούν το σώμα έτσι ώστε τα καρκινικά κύτταρα να μην λαμβάνουν διατροφή και να πεθαίνουν από μόνα τους.
 • Χημειοθεραπεία. Ειδικά παρασκευάσματα εγχέονται στην κυκλοφορία του αίματος και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Ωστόσο, μαζί με αυτά, επηρεάζουν επίσης τα υγιή κύτταρα του σώματος, επειδή η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται όταν το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα έχει ήδη ξεπεράσει μέχρι που δεν υπάρχει τίποτα να χάσει - ή ο ασθενής θα επιβιώσει με οποιοδήποτε κόστος ή θα πεθάνει.
 • Ακτινοθεραπεία Τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφονται από την ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και η λειτουργία αντενδείκνυται - η ακτινοβολία έχει πολύ αρνητική επίδραση σε όλα τα υγιή μέρη του σώματος και μπορεί να αφήσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.
 • Λειτουργία Συνίσταται στην απομάκρυνση του όγκου - ή μέρους του πνεύμονα, που έχει προσβληθεί από καρκίνο. Πολύ σκληρά ανεκτό από το σώμα, επειδή χωρίς ένα μέρος του πνεύμονα οι υπόλοιποι βρόγχοι πρέπει να αναλάβουν όλη την εργασία. Πολύ καιρό αργότερα, ο ασθενής πάσχει από πόνο και ασφυξία - αλλά τουλάχιστον μένει ζωντανός.

Για τους ασθενείς με στάδιο 4 του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος, χρησιμοποιείται επίσης η λειτουργία - ο πνεύμονας μεταστατώνεται πλήρως. Μετά από μια τέτοια παρέμβαση, το άτομο παραμένει με αναπηρία, ο οποίος μπορεί επίσης να πεθάνει εάν οι μεταστάσεις έχουν εξαπλωθεί σε άλλα όργανα. Αλλά εξακολουθεί να έχει μια φανταστική ευκαιρία να επιβιώσει.

 • Συμπτωματική θεραπεία. Βοηθά στην ανακούφιση του πόνου και του πνιγμού, από τον οποίο πάσχει συνεχώς ο ασθενής. Η θεραπεία του αδενοκαρκινώματος γίνεται με τη μεσολάβηση, αλλά πάντα συνοδεύεται από αυτό.

Και μόνο αν ένα άτομο δεν επιβιώνει με εγγύηση, έρχεται η παρηγορητική θεραπεία - μια ριζική αναισθησία που έχει σχεδιαστεί για να κάνει τις τελευταίες μέρες ενός προσώπου όσο το δυνατόν πιο αποδεκτές. Στα τελευταία στάδια της, υπάρχει ανάγκη για ναρκωτικά παυσίπονα - δεν μπορεί να γίνει τίποτα περισσότερο για να πνιγεί ο πόνος.

Αλλά δεν είναι όλα τόσο άσχημα - με τον καιρό το αναγνωρισμένο αδενοκαρκίνωμα θεραπεύεται πλήρως για τον εαυτό του. Το κύριο πράγμα είναι να παρακολουθείστε προσεκτικά την υγεία σας και να ελέγχετε από γιατρό κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εξετάσεων.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα ή καρκίνο του αδενικού πνεύμονα

Ο αδενικός καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους όγκων στους ασθενείς. Το πιο δημοφιλές όνομα του είναι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Εμφανίζεται σε περίπου 40% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Τα πιο κοινά στην περιφέρεια των πνευμόνων. Οι γυναίκες υποφέρουν από τον αδενικό καρκίνο του πνεύμονα πολύ συχνότερα από τους άνδρες.

Συχνά, ο καρκίνος του πνεύμονα διαγιγνώσκεται ήδη στα μεταγενέστερα στάδια της νόσου. Αυτό οφείλεται στην ασυμπτωματική εξέλιξη της νόσου στα αρχικά στάδια της εξέλιξης της ογκολογίας. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται όταν η ασθένεια έχει περάσει σε 3 ή 4 βαθμούς καρκίνου του πνεύμονα. Η έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία της πνευμονικής νόσου δίνει την ευκαιρία για ανάκαμψη. Επίσης, για την επιτυχή θεραπεία, ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ο σωστός προσδιορισμός του τύπου του όγκου και ο βαθμός της κακοήθους διαδικασίας.

Τύποι κακοήθων όγκων των πνευμόνων:

 1. Σκωμωδικός κυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα - αυτός ο τύπος διαγιγνώσκεται στο 40-48% όλων των περιπτώσεων ογκολογίας στους πνεύμονες. Ο όγκος αναπτύσσεται μάλλον αργά, σχεδόν ποτέ δεν έχει πρώιμη μετάσταση.
 2. Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα διαγιγνώσκεται σε 20-25% των περιπτώσεων. Ο όγκος είναι αρκετά επιθετικός και γρήγορα εξαπλώνεται στο σώμα. Η πρόγνωση αυτού του τύπου όγκου είναι απογοητευτική, ακόμη και στα πρώτα στάδια της.
 3. Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα - αναφέρεται σε αδιαφοροποίητα είδη, πρώιμες μεταστάσεις σε λεμφαδένες, υπεζωκότα, μεσοθωρακικά όργανα, οστά κλπ.
 4. Αδενικός καρκίνος του πνεύμονα ή αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Περιπτώσεις αυτού του τύπου του καρκίνου αυξάνονται. Προηγουμένως, διαγνώστηκε σε 12-35% όλων των περιπτώσεων, τώρα είναι περίπου 30-45%. Ο πιό κοινός όγκος των πνευμόνων μεταξύ των μη καπνιστών. Αναπτύσσει μάλλον αργά, αιματογενή μετάσταση στα επινεφρίδια, το ήπαρ, τα νεφρά, ο εγκέφαλος είναι χαρακτηριστικός του αδενικού καρκίνου.

Συμπτώματα και εκδηλώσεις πνευμονικού αδενοκαρκινώματος

Στα αρχικά στάδια της νόσου, το αδενοκαρκίνωμα ή ο αδενικός καρκίνος του πνεύμονα είναι ασυμπτωματικός. Η κλινική εκδήλωση εξαρτάται από τη θέση του όγκου.

Τα πρώτα συμπτώματα του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα εκδηλώνονται:

 • μακροχρόνιο βήχα με μεγάλη ποσότητα πτυέλων με δυσάρεστη οσμή.
 • αυξημένη θερμοκρασία σώματος.
 • Υπάρχει ένα αίσθημα έλλειψης αέρα.
 • πόνος στο στήθος.
 • απάθεια, αδυναμία, λήθαργος, κόπωση, απότομη μείωση του σωματικού βάρους.
 • πρήξιμο του προσώπου και του λαιμού.
 • με την ταχεία ανάπτυξη ενός όγκου, μπορεί να σχηματιστεί πνευμονική αιμορραγία.
 • χυδαία στη φωνή του.
 • δυσκολία στην αναπνοή.
 • συχνή πνευμονία και πλευρίτιδα.
 • πρησμένους λεμφαδένες.

Διάγνωση του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα

Η έγκαιρη διάγνωση του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος δίνει πολύ μεγάλη πιθανότητα να θεραπεύσει αυτήν την τρομερή ασθένεια, αλλά συχνά αυτό είναι αδύνατο λόγω της ασυμπτωματικής πορείας της νόσου. Μια πολύ σημαντική προληπτική στιγμή στη ζωή κάθε ατόμου είναι η ετήσια εξέταση των πνευμόνων, ο μόνος τρόπος να ανιχνευθεί η νόσος σε προηγούμενα στάδια και να αρχίσει η θεραπεία εγκαίρως.

Η ταυτοποίηση και το σημαντικότερο, η θεραπεία του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα στα στάδια 3 και 4 της νόσου δεν δίνει καλά αποτελέσματα και η πρόγνωση είναι πολύ απογοητευτική. Επομένως, να είστε προσεκτικοί στην υγεία σας.

Διαγνωστικές μέθοδοι για τον αδενικό καρκίνο του πνεύμονα (αδενοκαρκίνωμα):

 • Η φθοριογραφία είναι μια διαγνωστική μέθοδος που συνιστάται για ομάδες πρόληψης για τον πληθυσμό.
 • ακτινογραφία του θώρακα για τον προσδιορισμό των παθολογικών αλλαγών στους πνεύμονες.
 • Η CT και η μαγνητική τομογραφία επιτρέπουν λεπτομερή μελέτη του παθολογικού σχηματισμού στους πνεύμονες.
 • Βρογχοσκόπηση - σας επιτρέπει να καθορίσετε οπτικά τον όγκο, τον εντοπισμό και τα όρια του, καθώς και να κάνετε μια βιοψία.
 • βιοψία - με ακρίβεια προσδιορίζει έναν κακοήθη όγκο στους πνεύμονες.
 • κυτταρολογία των πτυέλων.
 • εξέταση αίματος για δείκτες όγκου.

Στάδια του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα

Τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα

Αναφέρονται τέσσερα στάδια του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα:

 • Στάδιο Ι - το μέγεθος του όγκου στους πνεύμονες είναι μικρότερο από 3 cm, ο επιπολασμός του περιορίζεται σε ένα τμήμα του πνεύμονα ή σε τμήματα του βρόγχου, δεν υπάρχουν μεταστάσεις. Ο καρκίνος του πνεύμονα στο στάδιο 1 δίνει μεγάλη πιθανότητα ανάκτησης κατά τη διάρκεια μιας έγκαιρης επέμβασης για την απομάκρυνση του όγκου.
 • Στάδιο II - το μέγεθος του όγκου δεν ξεπερνά τα 6 cm, ο επιπολασμός δεν εκτείνεται πέρα ​​από το τμήμα του πνεύμονα ή του τμηματικού βρόγχου, υπάρχουν μεταστάσεις σε βρογχοπνευμονικούς λεμφαδένες. Η πρόγνωση για καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 2 είναι λιγότερο ευχάριστη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες για ανάκαμψη. Όλα εξαρτώνται από τη σωστή επιλογή της θεραπείας και την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.
 • Στάδιο III - το μέγεθος του σχηματισμού άνω των 6 cm, η διαδικασία του όγκου συλλαμβάνει ολόκληρο τον λοβό, τον λοβό ή τον κύριο βρόγχο, προσδιορίζονται οι μεταστάσεις στους τραχεοβρογχικούς, παρατραχιακούς και διχαλωτικούς λεμφαδένες. Ο καρκίνος είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το προσδόκιμο ζωής μειώνεται σημαντικά λόγω της μετάστασης του όγκου σε όλα τα ζωτικά όργανα. Δεν υπάρχει πλήρης ανάκαμψη καθώς το ποσοστό επιβίωσης σε 3 στάδια καρκίνου του πνεύμονα είναι περίπου 10%.
 • Στάδιο IV - ο όγκος εξαπλώνεται σε άλλο πνεύμονα, γειτονικές ανατομικές δομές, προσδιορίζεται τοπική και μακρινή μετάσταση του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα, είναι δυνατή η ανάπτυξη πλευρίτιδας του καρκίνου. Το στάδιο 4 του καρκίνου του πνεύμονα δείχνει την εξάπλωση ενός κακοήθους όγκου σε όλο το σώμα, πόσοι ασθενείς δεν γνωρίζει κανείς, αυτός είναι ένας μεμονωμένος δείκτης, επειδή ο καρκίνος είναι μια θανατηφόρα ασθένεια που επηρεάζει όλα τα όργανα στην πορεία του. Δεν υπάρχει θεραπεία, στην προκειμένη περίπτωση οι γιατροί προσπαθούν να ανακουφίσουν τα βάσανα και να μειώσουν τον πόνο. Δεν υπάρχει καθόλου αποκατάσταση.

Θεραπεία του αδενοκαρκινώματος ή του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα

Η ανίχνευση του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος σε πρώιμο στάδιο καθιστά δυνατή την εκτέλεση της ακόλουθης θεραπείας:

Η χειρουργική επέμβαση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός κακοήθους όγκου, εξ αιτίας της οποίας είναι δυνατόν να σωθεί ένας ασθενής από την κύρια αλλοίωση του όγκου μέσα σε λίγες ώρες.

Ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του όγκου, οι γιατροί διακρίνουν μεταξύ τριών τύπων όγκων επέμβασης:

 1. - Αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του πνεύμονα.
 2. Λοπεκτομή - Αφαίρεση του λοβού του πνεύμονα.
 3. Πνευμονεκτομή - αφαίρεση ολόκληρου του οργάνου.

Πλήρης αφαίρεση του πνεύμονα

Είναι σημαντικό! Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, είναι απαραίτητο να τηρηθεί η αρχή των αμπλαστικών και των αντιβλαστικών, που με τη σειρά τους εμποδίζουν την εξάπλωση των μεταστάσεων στο σώμα. Επίσης μαζί με τον όγκο απομακρύνονται περιφερειακοί λεμφαδένες.

Ακτινοθεραπεία - ακτινοβόληση του όγκου με ελάχιστη βλάβη σε ολόκληρο το σώμα. Η ραδιοχειρουργική ή η Cyber-Knife είναι η μέθοδος της ακτινοθεραπείας με τη μεγαλύτερη τεχνολογία. Οι γιατροί εκτιμούν το μέγεθος και τις συντεταγμένες του όγκου και συνθέτουν ένα πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η συσκευή θα λειτουργήσει στη συνέχεια. Η πηγή ακτινοβολίας σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται από ένα ρομπότ, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας από διαφορετικά σημεία. Ως αποτέλεσμα, όλες οι ακτίνες εστιάζουν και σχηματίζουν μια αρκετά υψηλή δόση έτσι ώστε οι ιστοί νεοπλασιών να πεθαίνουν.

Η χημειοθεραπεία είναι μια μέθοδος που βασίζεται στη χρήση ειδικών φαρμάκων που είναι επιθετικά στους ιστούς των όγκων. Σας επιτρέπουν να επηρεάσετε ακόμη και απομακρυσμένες μεταστάσεις του νεοπλάσματος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεμφάνισης μετά από χειρουργική επέμβαση.

Πρόγνωση του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα διαγιγνώσκεται σε 3-4 στάδια της νόσου. Σχεδόν το 80% των ασθενών χωρίς επαρκή θεραπεία πεθαίνουν μέσα σε ένα χρόνο και μόνο το 10% έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα πενταετές φράγμα.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα: συμπτώματα και θεραπεία

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα - κύρια συμπτώματα:

 • Πρησμένοι λεμφαδένες
 • Έλλειψη αέρα
 • Η θερμοκρασία πέφτει
 • Απώλεια βάρους
 • Απώλεια της όρεξης
 • Πόνος στο στήθος
 • Κόπωση
 • Βήχα αίμα
 • Στόμα του προσώπου
 • Αιμόπτυση
 • Οργή
 • Βήχας με πτύελα
 • Υγρός βήχας
 • Πρήξιμο του λαιμού
 • Δυσάρεστη μυρωδιά
 • Θωρακική δυσφορία

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα (αδενικός καρκίνος του πνεύμονα) είναι ένας μη μικροκυτταρικός καρκίνος, ο οποίος διαγιγνώσκεται στο 40% όλων των ογκολογικών πνευμονικών παθήσεων. Ο κύριος κίνδυνος αυτής της παθολογικής διαδικασίας είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικός. Άτομα ηλικίας 50-60 ετών είναι πιο ευάλωτα στη νόσο. Με την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας δεν προκαλούνται επιπλοκές.

Αιτιολογία

Οι κλινικοί γιατροί σημειώνουν ότι αυτή η ασθένεια εντοπίζεται συχνότερα στους άνδρες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο κόστος εργασίας, στην υπερβολική κατανάλωση νικοτίνης και άλλων προϊόντων καπνού.

Η αιτιολογία αυτής της νόσου είναι καλά μελετημένη. Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην ογκολογική διαδικασία είναι οι εξής:

 • το κάπνισμα;
 • υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ·
 • συστηματική κατανάλωση λιπαρών, πικάντικων, αλμυρών και γρήγορων τροφών.
 • τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τόπου κατοικίας (κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κακή περιβαλλοντική κατάσταση εν γένει) ·
 • εισπνοή τοξικών ουσιών.
 • μακροχρόνια θεραπεία ορμονών.
 • χρόνια πνευμονική νόσο.
 • γενετική προδιάθεση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετρίως διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σε άτομα με ελάχιστη εμπειρία καπνίσματος ή σε άτομα που δεν καπνίζουν καθόλου. Με ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αρκεί να είσαι παθητικός καπνιστής για να διακινδυνεύεις.

Ταξινόμηση

Ο βαθμός διαφοροποίησης διακρίνει τις ακόλουθες μορφές ασθένειας:

 • μέτρια διαφοροποίηση.
 • ιδιαίτερα διαφοροποιημένη;
 • ελάχιστα διαφοροποιημένη.

Για εξαιρετικά διαφοροποιημένη μορφή περιλαμβάνονται ασθένειες με ενεργό σχηματισμό βλέννας. Η ανάπτυξη της αδενικής βλεννογόνου δομής είναι χαρακτηριστική της μέτριας μορφής. Το χαμηλού βαθμού αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυγωνικών κυττάρων που σχηματίζουν βλέννα.

Επίσης, ανάλογα με την έκταση της βλάβης, υπάρχουν τέσσερα στάδια στην ανάπτυξη της ογκολογικής διαδικασίας:

 • η πρώτη - δεν υπάρχουν μεταστάσεις, το μέγεθος του όγκου δεν είναι μεγαλύτερο από 3 εκατοστά.
 • η δεύτερη - το μέγεθος του όγκου φτάνει τα 6 εκατοστά, διαγνωρίζεται η παρουσία μεταστάσεων στους βρογχοπνευμονικούς κόμβους.
 • το τρίτο - το μέγεθος του όγκου είναι μεγαλύτερο από 6 εκατοστά, η ογκολογική διαδικασία καταγράφει ολόκληρο τον λοβό του πνεύμονα.
 • Τέταρτον, η διαδικασία του όγκου επεκτείνεται στον δεύτερο πνεύμονα, αρχίζει η ανάπτυξη της πλευρίτιδας του καρκίνου.

Η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική στο πρώτο ή το δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης πνευμονικής νόσου. Εάν ο ασθενής διαγνωστεί με τον τέταρτο βαθμό της νόσου, τότε δεν υπάρχει καθόλου αποκατάσταση. Η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση στοχεύει στη διατήρηση της ζωής του ασθενούς.

Συμπτωματολογία

Στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης της νόσου, στις περισσότερες περιπτώσεις, ασυμπτωματικές. Επίσης, η κλινική εικόνα μπορεί να διαφέρει από τα γενικά σημεία, ανάλογα με τη θέση του όγκου και το στάδιο της βλάβης.

Καθώς αναπτύσσεται η παθολογία, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • παρατεταμένος βήχας με πτύελα, ο οποίος έχει δυσάρεστη οσμή.
 • δυσφορία και πόνο στο στήθος.
 • έλλειψη αέρα.
 • ασταθής θερμοκρασία σώματος.
 • πρήξιμο του προσώπου και του λαιμού.
 • κόπωση;
 • απώλεια της όρεξης και, ως εκ τούτου, απότομη απώλεια μάζας.
 • χυδαία στη φωνή του.
 • διευρυμένοι λεμφαδένες.
 • συχνή πλευρίτιδα.

Εάν υπάρχει μια ταχεία ανάπτυξη του όγκου, τότε ο ασθενής μπορεί να αναπτύξει πνευμονική αιμορραγία. Με αυτή την κλινική εικόνα, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η αυτοθεραπεία αυστηρά αντενδείκνυται.

Διαγνωστικά

Η έγκαιρη διάγνωση αυτής της ασθένειας μπορεί σχεδόν να θεραπεύσει πλήρως τον ασθενή. Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο, καθώς στο αρχικό στάδιο η ασθένεια είναι ασυμπτωματική.

Αρχικά, ο γιατρός διενεργεί προσωπική εξέταση και ανακαλύπτει την ιστορία του ασθενούς, αν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του. Για ακριβή διάγνωση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους έρευνας:

 • CT και MRI του στήθους.
 • γενική και βιοχημική εξέταση αίματος.
 • κυτταρολογία των πτυέλων.
 • ακτινογραφία θώρακος ·
 • φθοριογραφία ·
 • βιοψία;
 • βρογχοσκόπηση;
 • δειγματοληψία αίματος για τη δοκιμή για δείκτες όγκου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο γιατρός μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το υποείδος και το στάδιο ανάπτυξης αυτής της παθολογικής διαδικασίας.

Θεραπεία

Η θεραπεία του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος έχει νόημα μόνο κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της ανάπτυξης της ογκολογικής διαδικασίας. Γενικά, οι τακτικές θεραπείας επιλέγονται με βάση τη θέση και τον βαθμό βλάβης στον δεξιό ή αριστερό πνεύμονα.

Κατά κανόνα, η θεραπεία για τον αδενικό καρκίνο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • εύχρηστη παρέμβαση ·
 • ακτινοθεραπεία;
 • χημειοθεραπεία.

Ξεχωριστά, πρέπει να χορηγείται χειρουργική θεραπεία. Ανάλογα με τον βαθμό ζημιάς, χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • - η απομάκρυνση μόνο του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα,
 • Λοπεκτομή - Αφαίρεση του λοβού του πνεύμονα.
 • Πνευμονεκτομή - αφαίρεση ολόκληρου του οργάνου.

Κατά κανόνα, ο τελευταίος τύπος χειρουργικής επέμβασης χρησιμοποιείται μόνο στο τρίτο, ενίοτε και στο τέταρτο στάδιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επέμβαση δεν εκτελείται εάν οι μεταστάσεις βρίσκονται κοντά στην τραχεία ή ο ασθενής έχει ταυτόχρονα ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η φαρμακευτική θεραπεία, ως ξεχωριστός τύπος θεραπείας, δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την παθολογία. Κατά κανόνα, ο γιατρός συνταγογραφεί κάποια φάρμακα μετά από χειρουργική επέμβαση έτσι ώστε το σώμα του ασθενούς να αναρρώνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σχετικά με τη χρήση της παραδοσιακής ιατρικής, σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία.

Πρόβλεψη

Η καλύτερη πρόγνωση για τη θεραπεία δίνεται αν ο ασθενής διαγνωστεί με ασθένεια σταδίου 1-2. Η λειτουργία ή ένας από τους παραπάνω τύπους θεραπείας δίνει θετικά αποτελέσματα. Η συνολική επιβίωση είναι 60-70%.

Σε περίπτωση καρκίνου στο τρίτο στάδιο, οι προβλέψεις δεν είναι παρήγορες. Η λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε μερική ανάκτηση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η συνολική επιβίωση σε αυτό το στάδιο του καρκίνου είναι 20-25%.

Το τέταρτο στάδιο του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος έχει εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις. Η λειτουργία, στην περίπτωση αυτή, δεν διεξάγεται. Η θεραπεία προορίζεται μόνο για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής. Ο ρυθμός επιβίωσης είναι 2-3%.

Πρόληψη

Η πρόληψη του αδενικού καρκίνου του πνεύμονα είναι πολύ ευκολότερη από τη θεραπεία. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης μιας δεδομένης ογκολογικής διαδικασίας, πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη οι ακόλουθοι κανόνες πρόληψης:

 • πλήρη παύση του καπνίσματος.
 • Αποφύγετε τη μακροχρόνια παραμονή σε σκονισμένους, ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους.
 • έγκαιρη και σωστή θεραπεία των ιογενών ασθενειών ·
 • σωστή διατροφή ·
 • μέτρια τακτική άσκηση.
 • Αποφύγετε την επαφή με επικίνδυνους καρκινογόνους παράγοντες, όπως αρσενικό, ραδόνιο, αμίαντο, νικέλιο.

Επίσης, μην ξεχάσετε το κανονικό πέρασμα της φθοριογραφίας. Αυτό θα βοηθήσει στην ανίχνευση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που καθιστά δυνατή τη θεραπεία της εντελώς. Κατά τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια και να μην αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα.

Αν νομίζετε ότι έχετε αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα και τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη νόσο, τότε μπορείτε να βοηθήσετε από γιατρούς: πνευμονολόγος, ογκολόγος.

Προτείνουμε επίσης τη χρήση της υπηρεσίας διαγνωστικής ασθένειας στο διαδίκτυο, η οποία επιλέγει τις πιθανές ασθένειες με βάση τα συμπτώματα που έχουν εισαχθεί.

Η πνευμονική φυματίωση είναι μια ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια του είδους Mycobacterium που ανακάλυψε ο Robert Koch το 1882. Πρόκειται για 74 είδη που μεταδίδονται μέσω ύδατος, εδάφους, από άρρωστο σε υγιή. Μια μορφή της νόσου, την οποία οι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι, είναι ακριβώς η πνευμονική φυματίωση, λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος τύπος μεταφοράς βακτηρίων είναι αερομεταφερόμενος.

Η κυψελίτιδα των πνευμόνων είναι μια διαδικασία ασθένειας κατά την οποία επηρεάζονται οι κυψελίδες, ακολουθούμενη από το σχηματισμό ίνωσης. Σε αυτήν την διαταραχή, ο ιστός του οργάνου γίνεται παχύρευστος, ο οποίος δεν επιτρέπει στους πνεύμονες να λειτουργήσουν πλήρως και συχνά οδηγεί σε ανεπάρκεια οξυγόνου. Άλλα όργανα αυτή τη στιγμή επίσης δεν λαμβάνουν πλήρως οξυγόνο, το οποίο, με τη σειρά του, παραβιάζει το μεταβολισμό.

Ένας μεσοθωρακικός όγκος είναι ένα νεόπλασμα στον μεσοθωραίο χώρο του θώρακα, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό σε μορφολογική δομή. Τα καλοήθη νεοπλάσματα συχνά διαγιγνώσκονται, αλλά περίπου κάθε τρίτος ασθενής έχει ογκολογία.

Το λέμφωμα δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια. Πρόκειται για μια ολόκληρη ομάδα αιματολογικών διαταραχών που επηρεάζουν σοβαρά τον λεμφικό ιστό. Δεδομένου ότι αυτός ο τύπος ιστού βρίσκεται σχεδόν σε όλο το ανθρώπινο σώμα, μπορεί να σχηματιστεί κακοήθης παθολογία σε οποιαδήποτε περιοχή. Πιθανή βλάβη ακόμη και στα εσωτερικά όργανα.

Η κοκκιωμάτωση του Wegener είναι υποτύπος συστηματικής νεκρωτικής αγγειίτιδας, η οποία επηρεάζει κυρίως τους ιστούς και τα αγγεία της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Στην κύρια ομάδα κινδύνου αυτής της παθολογικής διαδικασίας είναι άνδρες και γυναίκες από 25 έως 40 ετών. Με μια γενικευμένη μορφή παθολογίας, η κλινική πρόγνωση είναι εξαιρετικά δυσμενής.

Με την άσκηση και την ηρεμία, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν χωρίς ιατρική.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα είναι ο πιο κοινός τύπος κακοήθους βλάβης του αναπνευστικού συστήματος. Εμφανίζεται στο 40% των περιπτώσεων μεταξύ όλων των καρκίνων του πνεύμονα.

Περιγραφή και στατιστικά στοιχεία

Όσον αφορά τον εξωτερικό χαρακτήρα του, το αδενοκαρκίνωμα του πνευμονικού ιστού είναι ένα σύμπλεγμα που αποτελείται από ένα πλήθος οζιδίων - αδενικά δομικά στοιχεία που μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη και υφές. Το χρώμα του όγκου είναι κατά κύριο λόγο γκρίζο, λιγότερο συχνά με αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Μέσα σε κάθε οζίδιο είναι μια διαφανής ουσία.

Το νεόπλασμα συνήθως αναπτύσσεται στην επιφάνεια των μικρών βρόγχων, καθώς παράγουν περισσότερο ενεργά βλεννώδεις εκκρίσεις. Πολύ λιγότερο συχνά η κακοήθης διαδικασία εντοπίζεται στους μεγάλους βρόγχους.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης. Αλλά εκτός αυτών, ένα σημαντικό σημείο στην καταπολέμηση του αδενοκαρκινώματος των πνευμόνων είναι ο ποιοτικός προσδιορισμός του τύπου του νεοπλάσματος και ο βαθμός κακοήθειας του.

Η ασθένεια εμφανίζεται στους άνδρες 3 φορές συχνότερα από τις γυναίκες.

Ο κωδικός παθολογίας σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση ICD-10: C34 Κακόηθες νεόπλασμα των βρόγχων και των πνευμόνων.

Αιτίες ασθένειας

Οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν παράγοντες για τη νόσο:

 • μακρά εμπειρία του καπνίσματος, τόσο ενεργητικά όσο και παθητικά. Αποδεικνύεται ότι η τακτική εισπνοή καρκινογόνων στοιχείων αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνευμονικού ιστού κατά 10 φορές.
 • την επίδραση ραδιενεργών και υπεριώδους ακτινοβολίας.
 • η μη ικανοποιητική κατάσταση των φυσικών πόρων: η ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, η χαμηλή ποιότητα του νερού, η στενή εγγύτητα με τον τόπο κατοικίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
 • ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες: κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος και τεχνητά αναπτυσσόμενων ψαριών, λιπαρών και μεταποιημένων τροφίμων, γρήγορου φαγητού στο πλαίσιο ανεπαρκούς κατανάλωσης φυτικών προϊόντων - λαχανικών, φρούτων και θρεπτικών συστατικών.
 • που εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, για παράδειγμα, στην κατασκευή αμιάντου, τα μόρια των οποίων τείνουν να συσσωρεύονται στον πνευμονικό ιστό και να προκαλούν τοπικές ογκολογικές παθήσεις εξαιτίας των καρκινογόνων ικανοτήτων τους ·
 • την έκθεση σε ιούς και βακτήρια που έχουν την ικανότητα να εισβάλλουν στο ανθρώπινο γενετικό υλικό και να το τροποποιούν, προκαλώντας έτσι ανθυγιεινές διαδικασίες στο σώμα.
 • μη θεραπευμένες χρόνιες παθολογίες του αναπνευστικού συστήματος.
 • δυσμενή κληρονομικότητα στην ογκολογία των πνευμόνων.

Ποιος κινδυνεύει;

Συνήθως, η νόσος διαγιγνώσκεται σε άνδρες ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς η ηλικία μπορεί επίσης να αποδοθεί υπό όρους στους παράγοντες προκλήσεως του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα. Επίσης, η ασθένεια βρίσκεται συχνά σε άτομα που για μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα ορμονικά φάρμακα που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση άλλων ασθενειών.

Επιπλέον, η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει κυρίως καπνιστές και άτομα που εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Συμπτώματα

Οι κλινικές εκδηλώσεις του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος στα αρχικά στάδια απουσιάζουν. Τα πρώτα σημάδια του προβλήματος αναδύονται πολύ αργότερα και είναι ως επί το πλείστον μη συγκεκριμένα. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • έλλειψη όρεξης.
 • απώλεια βάρους?
 • αυξημένη κόπωση.
 • γενική αδυναμία, υπνηλία.
 • ανεπάρκεια σιδήρου αναιμία.

Αν δεν γίνει τίποτα, η κλινική εικόνα της νόσου θα αρχίσει να εξελίσσεται. Και τα ακόλουθα συμπτώματα σύντομα θα προστεθούν στα παραπάνω συμπτώματα:

 • βήχας με μέτρια πτύελα.
 • δυσφορία στο στήθος, σταδιακά αντικατασταθεί από πόνο?
 • μακράς θερμοκρασίας του σώματος του υπογαστρίου.
 • αύξηση των περιφερειακών λεμφαδένων - υπογνάθιου και μασχαλιαίου,
 • δυσκολία στην αναπνοή ακόμη και με λίγη σωματική προσπάθεια και σε ηρεμία.
 • τα συχνά κρυολογήματα που σχετίζονται με την εμπλοκή στην παθολογική διαδικασία των πνευμόνων και των βρόγχων, τα οποία είναι δύσκολα στην φαρμακευτική αγωγή.

Εάν αρχίσει η μετάσταση στο σώμα, θα ενταχθούν τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, σημάδια δευτερογενών αλλοιώσεων διαφόρων οργάνων και συστημάτων.

Στάδια

Υπάρχουν τέσσερα στάδια στην εξέλιξη της ασθένειας που εξετάζουμε. Θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτούς στον ακόλουθο πίνακα.

Ταξινόμηση

Υπάρχουν τρεις τύποι αδενοκαρκινώματος. Αυτή η διαίρεση βασίζεται στον βαθμό κακοήθειας της νόσου. Τα απαριθμούμε.

Πολύ διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα. Υπάρχει μια γρήγορη αναπαραγωγή των άτυπων κυττάρων που είναι επιρρεπείς σε υψηλή παραγωγή βλέννας. Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει όγκους θηλωμάτων και ακινάρων. Ο πιο επιθετικός τύπος παθολογίας.

Μέτρια διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα. Αυτό το νεόπλασμα αναφέρεται στον αδενικό καρκίνο. Οι λειτουργίες σχηματισμού βλέννας εκτελούνται μόνο από μέρος των κυττάρων.

Κακώς διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Τα κακοήθη στοιχεία αναπτύσσονται ενεργά στο στρώμα. Ο όγκος αποτελείται κατά το ήμισυ από στερεά και κύτταρα που σχηματίζουν βλέννα.

Ξεχωριστά, οι ακόλουθοι τύποι πνευμονικών όγκων.

Bronchiolo-κυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα. Σε αυτή την περίπτωση, η διάδοση των καρκινικών κυττάρων επισημαίνεται στους τοίχους των βρόγχων και των κυψελίδων. Είναι απαραίτητο να διαφοροποιηθεί αυτός ο όγκος με τέτοιες παθολογίες των πνευμόνων ως σκλήρυνση του αιμαγγειώματος, του κυψελιδικού αδένωματος και των αντιδραστικών αλλαγών των επιθηλιακών κυττάρων.

Μυϊκό αδενοκαρκίνωμα. Μια σπάνια μορφή καρκίνου του πνεύμονα. Η κακοήθης διαδικασία δεν έχει σαφή όρια και περιλαμβάνει στη δομή της πληθώρα κύστεων γεμάτα με ιξώδη βλέννα - βλεννίνη. Ο όγκος έχει ένα λευκόχρωμο-γκρι χρώμα.

Περιφερικό αδενοκαρκίνωμα. Για πολύ καιρό δεν εκδηλώνεται. Το νεόπλασμα είναι επιρρεπές σε αποσάθρωση σε αρκετές εστίες. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μετά τη μετάβαση της κακοήθους διαδικασίας στους βρόγχους. Δύσπνοια, κόπωση και αδυναμία εμφανίζονται. Ένας υγρός βήχας είναι ένα σύμπτωμα χαρακτηριστικό του τελευταίου σταδίου ενός περιφερειακού όγκου.

Αδενοκαρκίνωμα με μεταστάσεις

Ο σχηματισμός δευτερογενών κακοήθων εστιών αρχίζει στο 2ο στάδιο της παθολογικής διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο, τα άτυπα κύτταρα διεισδύουν στους περιφερειακούς λεμφαδένες - τους υπογνάθιους και τους μασχαλιαίους. Στο τρίτο στάδιο, οι μεταστάσεις πλήττουν ήδη πλήρως το λεμφικό σύστημα, στην τέταρτη - το νεόπλασμα εξαπλώνεται στον δεύτερο πνεύμονα και οι νέοι όγκοι σχηματίζονται σε μακρινά όργανα, πιο συχνά στον εγκέφαλο.

Όταν η ανίχνευση των μεταστατικών αλλαγών βασίζεται σε 100% επίδραση από τη χειρουργική θεραπεία δεν μπορεί. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση. Εάν τα άτυπα κύτταρα έχουν μετακινηθεί σε άλλα σημαντικά συστήματα, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να μην έχει νόημα. Η πρόγνωση επιβίωσης στην περίπτωση αυτή.

Η πρόγνωση για την ανάρρωση ενός ασθενούς με μετάσταση είναι σημαντικά χειρότερη και δεν υπερβαίνει το 25%. Τα μεταστατικά νεοπλάσματα μπορούν να φτάσουν σε εντυπωσιακό μέγεθος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγούν στο θάνατο του ασθενούς λόγω σοβαρής δηλητηρίασης του σώματος με προϊόντα αποσύνθεσης.

Η ήττα δύο οργάνων ταυτόχρονα

Η κακοήθης διαδικασία συμβαίνει ταυτόχρονα και στους δύο πνεύμονες στο τέταρτο ή τερματικό στάδιο της νόσου, όταν οι μεταστάσεις είχαν χρόνο για να μεταβούν στον δεύτερο πνεύμονα. Σε αυτό το στάδιο, ο όγκος εξαπλώνεται πολύ πέρα ​​από τη βλάβη και τις ανατομικές δομές δίπλα της.

Η κατάσταση κατά την οποία αφαιρούνται ταυτόχρονα και οι δύο φορείς εξαιρείται. Με τη διμερή βλάβη των πνευμόνων, ο βαθμός της μετάστασης αξιολογείται στο δεύτερο. Εάν είναι ελάχιστο, εκτελείται αρχικά η ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία, η οποία είναι σε θέση να μειώσει το μέγεθος του νεοπλάσματος, και στη συνέχεια η λειτουργία γίνεται για να αφαιρεθεί ο πνεύμονας με την περιοχή του πρωτεύοντος όγκου. Στην περίπτωση βλαβών μεγάλης κλίμακας και των δύο οργάνων, εφαρμόζονται μόνο χημειοθεραπεία και παρηγορητική αγωγή.

Η διαφορά μεταξύ του αδενοκαρκινώματος και του καρκίνου

Το αδενοκαρκίνωμα του πνευμονικού ιστού είναι μια κακοήθης διαδικασία που σχηματίζεται από τα παράγωγα των επιθηλιακών κυττάρων. Είναι επιρρεπής στην επεμβατική ανάπτυξη και στην ικανότητα να μετασταθεί. Η παθολογική διαδικασία ξεκινά από τους αδένες που ευθυγραμμίζουν την επιφάνεια των βρόγχων.

Ένα καρκίνωμα είναι ένας καρκίνος που αναπτύσσεται ταχέως και δίνει πολλαπλές μεταστάσεις που εξαπλώνονται σε όλο το σώμα. Είναι δύο τύπων:

 • Το καρκίνωμα μικρών κυττάρων είναι ο πιο επικίνδυνος όγκος, ο οποίος καθυστερεί τη διάγνωση λόγω λανθάνουσας πορείας και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
 • Το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα έχει έναν ορισμένο εντοπισμό. Διαιρείται σε αδιαφοροποίητο καρκίνο, αδενοκαρκίνωμα και καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων. Στα αρχικά στάδια είναι απαραίτητη η χημειοθεραπεία και / ή η χειρουργική θεραπεία. Στην τελευταία - είναι αδύνατη η αφαίρεση του όγκου. Στη συνέχεια, η ακτινοθεραπεία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για να κάνει τον ασθενή να αισθάνεται καλύτερα.

Διαγνωστικά

Η ανίχνευση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος διεξάγεται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εργαστηριακές και βοηθητικές μεθόδους:

 • Γενικές κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις αίματος και ούρων, συμπεριλαμβανομένης της βιοχημείας και των δεικτών όγκων.
 • Μικροσκοπία πτυέλων για ανίχνευση άτυπων κυττάρων και διαφοροποίηση με άλλες βλάβες πνευμονικού ιστού, όπως λοίμωξη από φυματίωση.
 • Ακτίνες Χ. Επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός νεοπλάσματος στα αναπνευστικά όργανα και τους περιφερειακούς λεμφαδένες.
 • Υπολογιστική τομογραφία. Βοηθά στην εκτίμηση του βαθμού κακοήθειας του αδενοκαρκινώματος και της φάσης oncoprocess.
 • Βρογχοσκόπηση. Σας επιτρέπει να μελετήσετε την κατάσταση του πνευμονικού ιστού και να κάνετε μια βιοψία του βιοϋλικού για τον όγκο.
 • Η μετεγχειρητική μελέτη εκτιμά την εξάπλωση των ογκολογικών αλλαγών στα εσωτερικά όργανα, απεικονίζει τις μεταστάσεις.
 • Βιοψία. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική δήλωση της διάγνωσης.

Το αδενοκαρκίνωμα του ιστού του πνεύμονα επιβεβαιώνεται μετά την ανακάλυψη κλινικών συμπτωμάτων της αλλοίωσης του όγκου, καθώς και την κυτταρολογική ή μορφολογική επαλήθευση της κακοήθους διαδικασίας.

Θεραπεία

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής μπορεί να συνταγογραφήσει χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία. Το σχήμα αγωγής επιλέγεται ξεχωριστά ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τον βαθμό της κακοήθους διαδικασίας.

Λειτουργία Ο κύριος στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι να απομακρυνθεί πλήρως ο όγκος για να σταματήσει η παθολογία και να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, συνιστάται η παρηγορητική θεραπεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η επέμβαση είναι σχετική στα αρχικά στάδια της παθολογίας. Αν μιλάμε για αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων του 3ου και 4ου σταδίου, η χειρουργική επέμβαση είναι αμφισβητήσιμη, εξαρτάται από την επικράτηση της κακοήθους διαδικασίας και την ιατρική πρόγνωση για ανάκαμψη. Για παράδειγμα, αν ένας όγκος βρίσκεται κοντά στην τραχεία ή κάποιο άτομο έχει σοβαρά προβλήματα με το καρδιαγγειακό σύστημα, αντενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία του ασθενούς.

Ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Στο πρώτο στάδιο της ασθένειας, μόνο ένα τμήμα του πνευμονικού ιστού μπορεί να απομακρυνθεί, όπου διαγνωσθεί η κακοήθης διαδικασία, και στη δεύτερη, ολόκληρη η περιοχή των πνευμόνων και των περιφερειακών λεμφαδένων συνήθως καταφεύγουν, ανεξάρτητα από τη ζημία τους.

Ακτινοθεραπεία Η χρήση του πραγματοποιείται τόσο πριν όσο και μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Ο στόχος της διαδικασίας είναι να καταστρέψει πλήρως τα άτυπα κύτταρα χρησιμοποιώντας ειδικές ακτίνες. Η ακτινοθεραπεία πραγματοποιείται πάντα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

Εκτός από τη θεραπεία με ακτινοβολία, η βραχυθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά πρόσφατα - μια μέθοδος που βασίζεται στην άμεση εισαγωγή στο ανθρώπινο σώμα μιας ουσίας ακτινοβολίας που περικλείεται σε κάψουλες που σκοτώνουν καρκινικά στοιχεία στη βλάβη. Ταυτόχρονα, ο υγιής ιστός δεν υποφέρει. Η βραχυθεραπεία έχει λιγότερες επιπλοκές και ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Η χρήση της ακτινοβολίας ισχύει σε περίπτωση που η πράξη θεωρείται άσκοπη ή ο ασθενής αρνήθηκε εθελοντικά να τη διεξάγει. Παρενέργειες της ακτινοθεραπείας - παραβίαση της πήξης του αίματος, εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος και γενική επιδείνωση της υγείας του ασθενούς.

Χημειοθεραπεία. Η χρήση αυτής της μεθόδου για το αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων συμβάλλει στη διακοπή της παθολογικής ανάπτυξης και διαίρεσης των καρκινικών κυττάρων προκαλώντας το θάνατό τους. Μέχρι σήμερα, είναι γνωστά περισσότερα από 60 φάρμακα που είναι γνωστό ότι έχουν θεραπευτική δράση στην κακοήθη διαδικασία. Η καρβοπλατίνη, η δοκεταξέλη, η γεμσιταβίνη κλπ. Είναι από τις πιο αποτελεσματικές.

Μερικές φορές αυτά τα φάρμακα συνδυάζονται μεταξύ τους. Τα αναθέστε σε μορφή δισκίων για χορήγηση από το στόμα ή ενδοφλεβίως. Η δόση αυτών ή άλλων μέσων χημείας επιλέγεται ξεχωριστά από γιατρό.

Λαϊκή θεραπεία. Οι έμπειροι εμπειρογνώμονες δεν συνιστούν να καταφύγουμε σε αυτήν την παραλλαγή της καταπολέμησης των κακοηθών ασθενειών. Ακόμη και αν μιλάμε για αδενοκαρκίνωμα χαμηλού βαθμού που επηρεάζει έναν από τους πνεύμονες και χαρακτηρίζεται από αργή ανάπτυξη και σχετικά ευνοϊκή πρόγνωση, απαγορεύεται η χρήση λαϊκών συνταγών σε θεραπεία που δεν έχουν ελεγχθεί από την επίσημη ιατρική. Τέτοιες δραστηριότητες είναι δυνατές μόνο με την άδεια του γιατρού υπό την αυστηρή του εποπτεία.

Αφαίρεση του πνεύμονα - πότε είναι απαραίτητο;

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ανάλογα με τον βαθμό κακοήθους βλάβης στο όργανο, ο γιατρός αποφασίζει την αφαίρεση του δεξιού ή αριστερού πνεύμονα. Εάν το μέγεθος του όγκου είναι ελάχιστο, μόνο ο κατεστραμμένος ιστός αποκόπτεται, ενώ ο πνεύμονας παραμένει μερικώς διατηρημένος. Η εκτομή του ασκείται πλήρως στο τρίτο, λιγότερο συχνά το τέταρτο στάδιο της ογκολογικής διαδικασίας. Στο τερματικό στάδιο της ασθένειας, μια τέτοια απόφαση γίνεται σπανίως, αφού ήδη μιλάμε για πολλαπλές μεταστάσεις στο σώμα και μια απογοητευτική πρόγνωση για επιβίωση, έτσι ώστε η απομάκρυνση του προσβεβλημένου πνεύμονα δεν θα επηρεάσει την ανάκαμψη του ασθενούς.

Η χειρουργική θεραπεία αποκλείεται με μεταστάσεις στην τραχεία, σε ασθενείς με χρόνιες παθολογίες του καρδιακού συστήματος. Δηλαδή, το όργανο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αφαιρείται, αλλά καταφεύγει στη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία.

Έχει γίνει μεταμόσχευση πνεύμονα;

Η μεταμόσχευση πνευμόνων αντενδείκνυται εντελώς στον καρκίνο, τόσο ενεργό όσο και προηγουμένως μεταφερθεί. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι μετά τη μεταμόσχευση οργάνων, στους ασθενείς χορηγείται ανοσοκατασταλτική θεραπεία, η οποία μειώνει σκόπιμα την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος και βελτιώνει τον ρυθμό επιβίωσης του υλικού δότη. Ταυτοχρόνως, τα ανοσοκατασταλτικά ενεργοποιούν τον καρκίνο.

Αποκατάσταση

Η φάση ανάκτησης είναι σημαντική για τον κάθε ασθενή, καθώς πρόκειται για την αποκατάσταση ενός αποδυναμωμένου ατόμου μετά από μεθόδους εντατικής θεραπείας. Η μεγαλύτερη περίοδος είναι η μεγαλύτερη σε ηλικιωμένους ανθρώπους.

Η επίδραση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων έχει αρνητική επίδραση όχι μόνο στα άτυπα κύτταρα στο σώμα του ασθενούς, αλλά και στον εαυτό του. Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν φαλάκρα, προβλήματα με το πεπτικό σύστημα και πόνο στις αρθρώσεις. Ο ιστός χόνδρου και τα γαστρεντερικά όργανα υποφέρουν αναπόφευκτα μετά από χημειοθεραπεία · συνεπώς, όλοι οι ασθενείς χρειάζονται συμπληρώματα και βιταμίνες για να αποκαταστήσουν την οστική μάζα και να βελτιώσουν τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων. Επιπλέον, χορηγούνται παυσίπονα, τα οποία είναι απαραίτητα κυρίως στο αρχικό στάδιο της αποκατάστασης.

Η πορεία και η θεραπεία της νόσου σε παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες, οι ηλικιωμένοι

Παιδιά Το αδενοκαρκίνωμα της αναπνευστικής οδού σε ένα παιδί είναι μια σπάνια παθολογία. Στην πρώιμη και νεότερη ηλικία, απομονώνονται περιπτώσεις κακοήθων πνευμονικών βλαβών. Μεταξύ των εφήβων, η νόσος ανιχνεύεται πιο συχνά, με τη ροή να μην έχει συγκεκριμένες διαφορές από τον ενήλικα πληθυσμό. Ταυτόχρονα, οι πνεύμονες είναι ένας αγαπημένος τόπος για την ανάπτυξη μεταστάσεων στην παιδιατρική ογκολογία, όταν οι κύριες εστίες καρκίνου εντοπίζονται στον ιστό των οστών, στα νεφρά και στο νευρικό σύστημα.

Οι γονείς και οι γιατροί, που αντιμετωπίζουν αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων, υποδεικνύουν κυρίως πολλές άλλες μολυσματικές και φλεγμονώδεις ασθένειες, αποφεύγοντας τη σκέψη μιας κακοήθους διαδικασίας. Ο φόβος της έκθεσης του παιδιού για ακτινογραφία ή ακτινογραφία των πνευμόνων λόγω πιθανής έκθεσης οδηγεί στο γεγονός ότι η νόσος διαγιγνώσκεται στο στάδιο όπου ο όγκος ξεπερνά τα όρια του προσβεβλημένου οργάνου και η μετάσταση έχει αρχίσει. Η αιτία του αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα στα παιδιά είναι το παθητικό κάπνισμα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης της μέλλουσας μητέρας. Η θεραπεία της νόσου διεξάγεται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές όπως και στους ενήλικες. Με την καθυστερημένη ανίχνευση της ογκολογίας, η πρόγνωση της επιβίωσης είναι δυσμενής.

Εγκυμοσύνη και γαλουχία. Οι γυναίκες δεν προστατεύονται από το αδενοκαρκίνωμα των πνευμόνων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Ο κύριος παράγοντας που προκαλεί την ανάπτυξη της παθολογίας του καρκίνου είναι τόσο παθητικό όσο και ενεργό κάπνισμα, καθώς και εργασία σε επικίνδυνη παραγωγή. Τα συμπτώματα της νόσου κατά τα αρχικά στάδια είναι συχνά κρυμμένα, αλλά μια γυναίκα μπορεί να παρατηρήσει έναν παροξυσμικό βήχα με πτυέια, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου καθορίζεται από τις ρωγμές του πύου και του αίματος. Η θεραπεία εξαρτάται από το βαθμό της κακοήθους διαδικασίας και την εξάπλωση των μεταστάσεων στο σώμα. Η επιλογή του, καθώς και το ζήτημα της διατήρησης της εγκυμοσύνης, καθορίζονται από τον ειδικό σε ατομική μορφή.

Γήρας. Το πιο συχνά αδενοκαρκίνωμα του πνευμονικού ιστού εμφανίζεται σε γήρας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εντυπωσιακή εμπειρία του εθισμού στη νικοτίνη στους βαριούς καπνιστές, στην παρουσία συνακόλουθων σωματικών ασθενειών, στη μειωμένη ανοσία και σε άλλες οργανικές παθολογίες. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στους άνδρες ηλικίας 60 έως 69 ετών, το ποσοστό επίπτωσης είναι 60 φορές υψηλότερο από ό, τι σε άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών. Στους ηλικιωμένους, πολύ διαφοροποιημένες μορφές πνευμονικού αδενοκαρκινώματος επικρατούν σπάνια σε μέτρια διαφοροποιημένες και αδιαφοροποίητες παθολογίες.

Η ασθένεια αναπτύσσεται και προχωρά σύμφωνα με όλα τα παραπάνω κριτήρια, αλλά στους ασθενείς που σχετίζονται με την ηλικία διαγιγνώσκεται με σημαντική καθυστέρηση, επειδή η κλινική εικόνα της νόσου είναι είτε σπάνια είτε είναι παρόμοια με τις καταγγελίες χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (COPD) και ο βήχας είναι τόσο κοινός σε αυτή την ηλικία, Ο καρκίνος παραβλέπεται ακριβώς. Η πορεία του αναπνευστικού αδενοκαρκινώματος στους ηλικιωμένους είναι συνήθως βραδεία, συχνά εξανεμίζονται και εξελίσσεται η πνευμονική και καρδιαγγειακή ανεπάρκεια, η οποία μερικές φορές οδηγεί στο θάνατο, ακόμη και χωρίς ανίχνευση της υποκείμενης αιτίας της νόσου.

Η θεραπεία μιας κακοήθους διαδικασίας στους πνεύμονες είναι κατά κύριο λόγο λειτουργική, ενώ με την ηλικία η πιθανότητα θανάτου των ασθενών αμέσως μετά από χειρουργική επέμβαση αυξάνεται, για παράδειγμα, σε ασθενείς ηλικίας 50-59 ετών είναι 10%, 60-69 ετών - 17%, 70-79 ετών - 20%. Εάν υπάρχουν αντενδείξεις στη χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιούνται μέθοδοι ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας. Αν μιλάμε για την προχωρημένη μορφή αδενοκαρκινώματος, συνιστάται η παρηγορητική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των αντιβακτηριακών φαρμάκων για την καταπολέμηση της πυώδους λοίμωξης, των ναρκωτικών αναλγητικών - Omnopon, Promedol. αντιβηχικά και αποχρεμπτικά φάρμακα.

Θεραπεία πνευμονικού αδενοκαρκινώματος στη Ρωσία, το Ισραήλ και τη Γερμανία

Μεταξύ όλων των τύπων κακοηθών ασθενειών, οι βλάβες του καρκίνου του πνεύμονα είναι πρωταθλητές, δεύτερον, μόνο στον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Ως εκ τούτου, ο αγώνας κατά του αδενοκαρκινώματος των αεραγωγών αναπτύσσεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Προσφέρουμε να μάθετε πώς γίνεται η θεραπεία και πόσο κοστίζει στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Θεραπεία στη Ρωσία

Στα ρωσικά κέντρα ογκολογίας, χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά μέθοδοι θεραπείας του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος, τόσο του 1ου, όσο και του 2ου, και του 3ου σταδίου, που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Κατά κανόνα, αρχικά εκτελούν μια πορεία πολυχημειοθεραπείας με ένα σύμπλεγμα σύγχρονων φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της κακοήθους διαδικασίας σε αυτά, πραγματοποιώντας έτσι προεγχειρητική προετοιμασία. Αυτό οδηγεί σε σημαντική επιβράδυνση στην ανάπτυξη του όγκου και διευκολύνει την επακόλουθη εκτομή του. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση, ο όγκος της οποίας εξαρτάται από το βαθμό βλάβης στον ιστό του πνεύμονα - αυτό μπορεί να είναι τομή κατά τμήματα (εκτομή ενός ή περισσοτέρων τμημάτων), λοβεκτομή και πνευμονεκτομή (πλήρης ή μερική αφαίρεση του πνεύμονα).

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, επαναλάβετε την πορεία της χημειοθεραπείας και συνταγογραφήστε ακτινοθεραπεία. Ο σύγχρονος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σήμερα στα ρωσικά ογκολογικά ιατρεία, αποκλείει την είσοδο υγιούς ιστού υπό την επίδραση των ακτίνων. Εάν είναι αδύνατο να εκτελεστεί η επέμβαση ή εάν υπάρχουν περιορισμένες μη αναπτυσσόμενες κακοήθεις διεργασίες, χρησιμοποιείται αφαίμακτη ακτινοχειρουργική μέθοδος για την απομάκρυνση ενός όγκου σε αρκετές συνεδρίες (Cyber-scalpel, Gamma-knife).

Η θεραπεία στη Ρωσία διεξάγεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΟΜΣ και σε αμειβόμενη βάση. Οι τιμές στα ογκολογικά κέντρα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη είναι πολύ χαμηλότερες από ό, τι στις ξένες κλινικές. Αλλά αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται. Το συνολικό κόστος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαφορετικοί ασθενείς απαιτούν τη χρήση διαφόρων ιατρικών προσεγγίσεων και φαρμάκων.

Εξετάστε τις κατά προσέγγιση τιμές για τη θεραπεία του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος στις ογκολογικές κλινικές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Το κόστος των καταχωρημένων υπηρεσιών σε ρούβλια.

Καρκίνο Του Δέρματος

Καρκίνο Του Εγκεφάλου